fbpx

“Zračak nade – Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju”, Pljevlja

“Kada je Tarik Osmankadić, sa dijagnozom teškog autizma, počeo da dolazi u Zračak nade 2005. godine imao je šest godina, odbijao je da komunicira i nije mogao da izdrži da boravi sa drugom djecom u grupi duže od pet minuta. Danas Tarik svakodnevno provodi po četiri sata u Dnevnom centru sa ostalom djecom i jdva čeka da dodju djeca volonteri iz lokalne srednje škole da se igraju zajedno” ispričala je Svetlana Dujović, direktorica organizacije Zračak nade iz Pljevalja.

Zračak nade je prva organizacije u Crnoj Gori koja je dobila donaciju od CNF-a preko fAKT-a (2007. godina) za projekat Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju.

Podržani projekat se odnosio na finansiranje grupe roditelja koji su organizovali pružanje pomoći svojoj djeci sa smetnjama u razvoju jednom sedmično. Podrška u iznosu od 2.500 eura im je omogućila i da povećaju broj djece, kao i nivo podrške koja im je pružena.

Cilj ove organizacije je bio osnivanje Dnevnog centra i organizacija je uspjela da ga ostvari 2010.g. kada je Dnevni centar i zvanično počeo sa radom. Osnivači Dnevnog centra su NVO Zračak nade i Opština Pljevlja.

Centar radi osam sati dnevno i pruža profesionalnu pomoć djeci sa smetnjama u razvoju, uz stalnu podršku za njihove roditelje, i u Centru im je omogućena integracija sa ostalom djecom uz uključivanje cijele zajednice u ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju.

Nezavisno od osnivanja Dnevnog centra, Zračak nade je nastavio da pruža svakodnevnu podršku za 30-toro djece prema definisanim individualnim razvojnim planovima za svakog od njih. Obezbijedjena je profesionalna pomoć, podrška  zajednice, medija i lokalnih vlasti.

Zračak nade je uspio da obezbijedi sredstva i od stranih i od domaćih donatora i institucija, a imaju i podršku cijele zajednice.

Organizacija trenutno radi na umrežavanju sa ostalim centrima u regionu kako bi razmijenili iskustva u ovoj humanoj misiji.