fbpx

Zajednica u akciji – novi poziv

Program „Zajednica u akciji“, je stalno otvoren poziv za podršku projektima, u okviru kojeg želimo da osnažimo građansko učešće i inicijative u zajednici, koje promovišu inkluzivno upravljanje i ekonomski i društveni razvoj.

Svrha ove grant šeme je podrška organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama građana u situacijama koje zahtijevaju pravovremeni odgovor na neposredne izazove ili probleme, ili na ukazanu mogućnost da se utiče na javno mnjenje i demokratske procese, kroz različite oblike javnih akcija.

Objavu poziva prate informativne sesije sa ciljem jasnijeg uvida u kriterijume programa i aktuelne grant šeme. Četvrta informativna sesija će biti organizovana 15. septembra u Budvi, u Udruženju roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“, koje se nalazi u TQ Plazi, sa početkom u 12h.

Projekti mogu trajati od jednog do tri mjeseca, a iznos koji može biti dodijeljen za pojedinačni projekat kreće se u rasponu od €2.000 do €6.000.

Projektni prijedlozi koji pristignu do 29. septembra, do 12h, će biti razmatrani na sastanku Komisije koji će biti održan tokom treće sedmice oktobra mjeseca.

Ukupni fond do kraja 2023. godine iznosi 23.300, a do sada je podržano 13 projekata, u ukupnom iznosu od 56.700€.

Detaljne informacije nalaze se u Vodič -u za aplikante. a prijavni paket sadrži Prijavni formular   Prijedlog budžeta