fbpx

Za najbolje projekte 100.000 dolara

Otvoren konkurs za finansijsku podršku

Danas je u Američkom uglu Fond za aktivno građanstvo održao Informativnu sesiju sa ciljem prezentacije programa “Za jači glas organizacija građanskog društva”.

U fokusu programa, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici, je pružanje finansijske podrške nevladinim organizacijama, za projekte iz sljedećih oblasti: osnaživanje i društvena uključenost mladih; ekonomsko i političko osnaživanje žena; osnaživanje nerazvijenih i marginalizovanih zajednica; društveno preduzetništvo; zaštita životne sredine i održivi razvoj, i prevencija nasilnog ekstremizma.

Prvi poziv za projektne prijedloge, sa ukupnim fondom $100.000, je otvoren do 17.oktobra.

Drugi poziv, namijenjen manjim organizacijama, biće otvoren u novembru, sa ukupnim iznosom od $40.000.

Tokom informativnih sesija,koje su održane u Bijelom Polju i Podgorici, predstavnici organizacija su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa uslovima i kriterijumima konkursa, kao i da dobiju informaciju o novim prilikama za finansiranje projekata  koje će Fond za aktivno građanstvo realizovati u narednom periodu.

Od svog osnivanja do danas Fond za aktivno građanstvo podržao je blizu 360 projekata u ukupnom iznosu od preko 1,700,000 EUR.