fbpx

Vodič za organizacije građanskog društva

U okviru dvogodišnjeg projekta „Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”,
tokom 2022. i 2023. godine, nastavili smo da jačamo kapacitete organizacija građanskog
društva (OGD) – naročito pružalaca socijalnih usluga i omladinskih organizacija – da budu
profesionalni, učinkoviti, odgovorni i nezavisni akteri. U partnerstvu sa Udruženjem roditelja
djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ iz Pljevalja i „Aktivnom zonom“ sa Cetinja,
pružali smo finansijsku i mentorsku podršku OGD koje su učestovale u programu, fokusirajući
se na njihovo interno organizacijsko jačanje i samoregulaciju.

 

 

 

Kako je u okviru projekta „De Facto razvoj: podrška rastu i liderstvu OGD2017. godine po
prvi put primijenjen Indeks razvoja OGD, tako je je nastavljena njegova primjena i u narednim
našim projektima, kroz koje podržavamo OGD, ali i mjerimo njihov stepen razvoja.

Kroz projekte „De Facto razvoj: podrška rastu i liderstvu OGD“ i „Odgovorno i solidarno:
građani preuzimaju inicijativu”
, podržano je više od 30 OGD i sprovedeni su kroz proces
definisanja indeksnih vrijednosti prije i nakon realizacije njihovih projekata.
Taj proces primjene indeksa razvoja OGD u cilju njihove samoprocjene i daljeg razvoja je
predstavljen u ovom  Vodiču za OGD – Razvoj i samoregulacija

Primijenjeni Indeks razvoja OGD je po prvi put široj javnosti predstavljen u ovom Vodiču, i još
jednom se ova metodologija procjene kapaciteta i stepena razvoja organizacije, pokazala kao
dragocjena alatka za samoprocjenu i razvoj OGD, bez obzira na njihovu razvojnu fazu, veličinu
ili polje djelovanja. Upravo to je i razlog zbog kojeg smo pripremili ovaj Vodič, nadajući se da
će biti koristan svim OGD koje prepoznaju značaj realne procjene svojih kapaciteta, razvoja i
samoregulacije.