fbpx

“Standardi za prikupljanje sredstava“ – poziv na potpisivanje

potpisivanje

Vjerujući da je posvećenost organizacija civilnog društva transparentnosti i odgovornosti jedan od preduslova za njegovanje i razvoj filantropije u regionu, u okviru projekta “SIGN za održivost“, mreža  Nezavisnih fondacija u Jugoistočnoj Evropi (SIGN) definisala je Standarde za prikupljanje sredstava, i poziva na potpisivanje ovog dokumenta.

Vjeruje se da će OCD koje prihvate i primijene ove standarde, unaprijediti vidjivost i povjerenje građana u svoj rad što će se pozitivno odraziti na njihov legitimitet, uticaj i održivost.

Dokument, Standardi za prikupljanje sredstava teži da postavi standarde za praksu prikupljanja i trošenja sredstava, kao i izvještavanje institucionalnim, korporativnim ili individualnim donatorima, zasnovanim na dogovorenim principima transparentnosti i odgovornosti za organizacije civilnog društva koje žele da mobilišu lokalne resurse za aktivnosti za opšte dobro u svojim državama.

Ovaj dokument nastao je na osnovu sličnih dokumenata koji se primjenjuju u zemljama Evropske unije i definisan je kroz višemjesečni proces konsultacija sa organizacijama civilnog društva u šest zemalja SIGN mreže.

Dokument Standardi za prikupljanje sredstava je dostupan na ovom  linku. Na njemu se organizacije civilnog društva mogu upoznati sa sadržajem dokumenta i potpisati ga.

Potpisivanjem dokumenta organizacije civilnog društva izjavljuju da će se pridržavati navedenih principa u svom budućem radu.

Projekat SIGN mreže realizuje se uz finansijsku podršku Evropske Unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

LogoSIGN