fbpx

Socijalno preduzetništvo je jedan od mogućih izlaza iz krize u regionu

Lansirana Beogradska deklaracija o razvoju socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske

sif1

Socijalno preduzetništvo je jedan od mogućih izlaza iz krize u regionu, i zbog toga je veoma važno da vlade zemalja u regionu omoguće podsticajne uslove za razvoj socijalnog preduzetništva, da se podstakne veća saradnja sa poslovnim sektorom i da se nizom mjera poboljša konkurentnost socijalnih preduzeća – poruka je sa prvog regionalnog Foruma socijalnih inovacija koji je održan u petak 14.03.2014. godine u organizaciji Smart kolektiva i Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske potpisali su predstavnici organizacija iz Albanije (Partners Albania), BiH (Fondacija Mozaik), Kosova (FIQ), Makedonije (CIRa), Crne Gore (fAKT), Srbije (Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva) i Turske (Fondacija za razvoj trećeg sektora) kako bi donosiocima odluka u EU, ali i u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, ukazali na korake koje je neophodno preduzeti za razvoj socijalne ekonomije kao relevatnog modela za socijalno održiv razvoj čitavog regiona. Ova inicijativa već je naišla na odobravanje više od 300 organizacija koje su do sada podržale Deklaraciju, a potpisivanje je i dalje moguće obaviti online.

– Evropska komisija je usvajanjem Strazburške deklaracije u januaru ove godine prepoznala socijalno preduzetništvo kao biznis model 21. vijeka koji odgovara na finansijske, društvene, kulturne i ekološke potrebe zajednice. Duboko vjerujemo da je socijalno preduzetništvo koncept koji može da promijeni svijet, a prije svega koncept koji može da na održiv način odgovori na rastući problem siromaštva i nezaposlenosti. Smatramo da zemlje u našem regionu – naše vlade, organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća – kojima su EU integracije najvažniji zajednički proces kroz koji prolaze, moraju da iskoriste ovaj trenutak i uspostavljanje EU agende u ovoj oblasti za kreiranje jake regionalne platforme za razvoj socijalnog preduzetništva. Zbog toga je Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva inicirala Beogradsku Deklaraciju, a odziv na koji smo naišli u regionu pokazuje da smo na dobrom putu, izjavio je Neven Marinović, direktor Smart kolektiva.

Pored iskustava iz regiona, učesnici konferencije imali su priliku da, zahvaljujući podršci British Council-a, čuju i iskustva najvećeg britanskog udruženja socijalnih preduzeća Social Entreprise UK (SEUK), koje okuplja 70,000 britanskih organizacija iz svih sektora, posvećenih razvoju socijalne ekonomije. Učesnicima su predstavljene i mogućnosti za razmjenu preduzetnika u okviru projekta Erasmus, a predstavljena su i tri socijalna preduzeća kojima će u okviru programa “Škola za fandrejzing”, USAID i Institut za održive zajednice dodijeliti finansijska sredstva, ukoliko najprije uspiju da prikupe sredstva u lokalnoj zajednici.

U diskusijama su učestvovali predstavnici vodećih organizacija i uspješnih socijalnih preduzeća iz regiona, kao i predstavnici poslovnog sektora, među kojima su bili i Veran Matić, direktor Fonda B92, Mirjana Šakić, samostalna stručna saradnica u Erste Banci, Relja Kosanović, saradnik za održivi razvoj u Delez Srbija i BH i Guido Munzi, programski koordinator za Evropu i Centralnu Aziju UniCredit fondacije.

FSI_Beogradska-deklaracija-o-razvoju-socijalnog-preduzetnistva_photo-credit-Maja-Medić

Učesnima su se na otvaranju konferencije obratili Meral Karan, v.d. direktora Kancelarije za demokratiju i upravljanje USAID-a, Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Vladi RS, Tony O’Brien, direktor British Council-a, Zorica Rašković, nacionalna savetnica EU TACSO – Tehnička podrška organizacijama civilnog društva i Neven Marinović, direktor Smart kolektiva.

Konferenciju su organizovali Smart kolektiv i Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva, u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, British Council-om, Forumom poslovnih lidera Srbije i studentskom organizacijom AIESEC, uz podršku EU TACSO Srbija, USAID-a i Instituta za održive zajednice. Konferenciju su podržale kompanije Coca-Cola Hellenic, Atlantic Group i Merkator-S.

U ime preko 50 potpisnica iz Crne Gore Deklaraciju je potpisao Anto Janković, koordinator programa filantropije u Fondu za aktivno građanstvo.

Sa osnivanja Social Entrepreneurship Foruma (Beograd, 15.03.2014.)

Sa osnivanja Social Entrepreneurship Foruma (Beograd, 15.03.2014.)

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva i regionalni partneri iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske su nakon usvojene Beogradske deklaracije formirali regionalnu koaliciju za razvoj socijalnog preduzetništva SEF (Social Entrepreneurship Forum).

Učesnici su se složili da svim zainteresovanim organizacijama, institucijama i socijalnim preduzećima omoguće potpisivanje Deklaracije do 14.04.2014. nakon čega će Deklaracija biti proslijeđena nacionalnim vladama, delegacijama EU u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, kao i Evropskoj Komisiji u Briselu.

Ukoliko niste, Deklaraciju možete potpisati ovdje.

%d bloggers like this: