fbpx

Roditelji Crne Gore

Naziv projekta: Škola roditeljstva
Odobren iznos:  € 6.106,00

roditeljiVeoma mlada organizacija osnovana krajem jula 2011. Cilj ove NVO je promovisanje dječijih i roditeljskih  prava. Organizacija ima sjedište u Podgorici, ali ima namjeru i da se širi. Takođe, kroz portal www.roditelji.me djeluje na cijeloj teritoriji Crne Gore, ali i u regionu.

Projekat “Škola roditeljstva” je bio usmjeren na povećanje vještina i znanja roditelja putem niza tematskih radionica koje su vodili stručnjaci, kao i pružanje savjetovanja za roditelje. Istovremeno, projekat je imao za cilj podizanje svijesti šire javnosti o važnosti uloge roditelja i promovisao organizovanje roditelja i njihov aktivizam po određenim pitanjima.

Ovaj projekt je promovisao specifičan servis u Crnoj Gori – školu roditeljstva i organizovao 10 radionica za roditelje (oko 20 roditelja je prisustvovalo radionicama) na prethodno definisane tematske cjeline za roditelje djece predškolskog uzrasta.

U sklopu projektnih aktivnosti je urađen veoma važan priručnik “Škola roditeljstva- vodič za roditelje djece predškolskog uzrasta”. Priručnik (štampano 1000 primjeraka) je dostupan široj javnosti, i sadrži podatke o ulozi roditelja sa teorijskim i praktičnim savjetima za roditelje. Sve aktivnosti NVO Roditelji pratio je angažman velikog broja volontera.

Ova NVO je imala odličnu medijsku pokrivenost što je ujedno doprinijelo većoj vidljivosti aktivnosti, ali i potrebi da se o roditeljstvu više nauči.  Uspostavljena je dobra saradnja sa poslovnim sektorom, od strane kojeg je prepoznata mogućnost kontakta sa širim ciljnim grupama (potencijalnim kupcima).

Kroz implementaciju projekta su se stvorile ideje za nove aktivnosti i postoji mogućnost širenja ideje u drugim gradovima i poboljšanja kvalitete života djece u porodici.

Projektom je organizacija pokrenula jednu od niza aktivnosti i ojačala u samoprocjeni, odnosno procjeni sopstvenih potreba. Članovi prepoznaju nove izazove, kreativni su i svojim djelovanjem organizacija je već prepoznatljiva u zajednici.