fbpx

Regionalni forum o socijalnom preduzetništvu

SIF

Prvi regionalni Forum socijalnih inovacija o razvoju socijalnog preduzetništva u regionu održaće se u petak, 14. marta, u 10.00 časova u Kulturnom centru Reks (Jevrejska 16). Forum organizuju Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva i Smart kolektiv.

Na Forumu će biti predstavljena Beogradska deklaracija o razvoju socijalnog preduzetništva Zapadnog Balkana i Turske koja treba da ukaže na korake koje je neophodno preduzeti za razvoj socijalne ekonomije kao modela za socijalno održiv razvoj čitavog regiona.

Deklaracija je bazirana na principima Strazburške deklaracije, a potpisaće je predstavnici civilnog sektora iz Albanije, BiH, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske.

Na Forumu socijalnih inovacija biće održane tri panel diskusije, na kojima će biti razmotrena sljedeća pitanja:

  • Da li je socijalno preduzetništvo riješenje za socijalne i ekonomske probleme sa kojima se suočava region Zapadnog Balkana i Turske, i što je potrebno uraditi da bi se stvorili bolji uslovi za razvoj socijalnog preduzetništva?
  • Koliko su socijalna preduzeća konkurentna na slobodnom tržištu i koji vid podrške im je potreban kako bi postala konkuretnija?
  • Na koje sve načine poslovni sektor može da podrži i podstakne razvoj socijalnih preduzeća?

Najavljeno je učešće Sema Simonsa, predstavnika najvećeg britanskog udruženja socijalnih preduzeća Social Entreprise UK (SEUK), koje okuplja 70.000 britanskih organizacija iz svih sektora, posvećenih razvoju socijalne ekonomije.

U diskusijama će učestvovati predstavnici vodećih organizacija i uspješnih socijalnih preduzeća iz regiona, kao i predstavnici poslovnog sektora, među kojima su Veran Matić, direktor Fonda B92, Mirjana Šakić – Sektor komunikacija Erste banke i Martina Petrović, PR i CSR menadžer za Srbiju, BiH i Crnu Goru kompanije Delez Srbija (Delhaize).

Učesnicima će biti predstavljena i tri socijalna preduzeća koja će dobiti finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice ukoliko uspiju da prikupe sredstva u lokalnoj zajednici, u okviru programa “Finansijska održivost socijalnih preduzeća”.

Konferencija se organizuje u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije, Britanskim savjetom (British Council), Forumom poslovnih lidera Srbije i studentskom organizacijom AIESEC, uz podršku EU TACSO Srbija, USAID-a i Instituta za održive zajednice.