fbpx

U cilju poboljšanja održivosti organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, i kvaliteta i kvantiteta usluga koje pružaju, Fond za aktivno građanstvofAKT pokrenuo je projekat pod nazivom “De facto jači”, koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Specifični cilj projekta je pružanje podrške organizacijama civilnog  društva (OCD), kako bi razvile usluge socijalne zaštite, i/ili promovisale uvođenje i razvoj ovih usluga u rad OCD u Crnoj Gori. Ključne komponente su sljedeće:

– Razvoj kapaciteta OCD putem tehničke podrške u vidu: obuke/treninga, mentorstva i savjetodavne podrške.
– Finansijska podrška projektima OCD putem grant programa.

U okviru prve komponente, a na osnovu javnog poziva za učešće u programu, odabrano je 30 (trideset) organizacija, za koje je bila organizovana obuka kroz tri modula treninga, na sljedeće teme:

Modul I: Organizacijski razvoj i strateški okvir za neprofitne organizacije
Modul II: Organizacijski razvoj u kontekstu crnogorskog sistema socijalne zaštite
Modul III: Prikupljanje sredstava i održivost neprofitnog sektora

(U okviru trećeg modula, organizovani su bili treninizi na dvije teme: a) Upravljanje organizacijom i razvoj projektnog prijedloga, i b) Korporativno davanje za pružanje usluga socijalne zaštite: saradnja i prikupljanje sredstava od profitnog sektora).

U okviru druge komponente (finansijska podrška projektima – grantovi), sve organizacije koje su prethodno prošle kroz program obuke, bile su pozvane da apliciraju za dodjelu sredstava za realizaciju svojih projekata. Iznos pojedinačnog granta se mogao kretati od €4,000 do maksimalnih €8,000.

Nakon pažljive evaluacije pristiglih prijedloga projekata, Komisija za dodjelu grantova donijela je odluku da se podrži 17 projekata OCD koje su učestvovale u programu, u ukupnom iznosu od €100,025.

Sve organizacije koje su podržane kroz ovaj program imaju na raspolaganju mentorsku i savjetodavnu podrška od strane fAKT-a, u toku realizacije njihovih projektnih aktivnosti.

Spisak podržanih projekata kroz program DeFacto Stronger >>>

Cilj obuke >>>

Modul I obuke za OCD >>>

Modul II obuke za OCD >>>

Modul III obuke za OCD >>>

Informacije su dostupne i na web stranici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (http://www.delmne.ec.europa.eu)