fbpx

Kroz programe donacija (grant programi) Fond za aktivno gradanstvo (fAKT) podržava inicijative organizacija civilnog društva, koje na kreativan i efikasan nacin pokrecu rješavanje problema sa kojima se gradani suocavaju u svojim zajednicama, i koje aktivno ukljucuju sugradane/ke, koristeci lokalne resurse i potencijale.

Posebna pažnja se posvecuje odabiru inicijativa koje pokazuju potencijal da dovedu do trajnije pozitivne promjene ili podstaknu nove, kao i onima koje mogu poslužiti kao modeli dobre prakse.

Fond za aktivno gradanstvo (fAKT) je pokrenuo i razvojni program, u cilju jacanja kapaciteta organizacija civilnog društva, sa fokusom na organizacije koje su podržane kroz naše grant programe.

U želji da što kvalitetnije izademo u susret potrebama civilnog sektora u Crnoj Gori, poseban znacaj dajemo Forumu organizacija cije smo projekte finansijski podržali. Forum organizujemo na kraju svake kalendarske godine, sa ciljevima razmjene iskustava izmedu organizacija, i našeg boljeg uvida u potrebe sektora i izazova sa kojima se organizacije civilnog društva susrijecu u svom radu.

Takode, u narednom periodu poseban naglasak ce biti dat izgradnji kapaciteta za participativno strateško planiranje, umrežavanju i razmjeni iskustava izmedu socijalnih aktera.

Opredjeljenje fAKT-a da, kao neprofitna fondacija, služi javnom interesu i opštem dobru, podstaklo nas je da vecu pažnju i napore uložimo u razvoj filantropije u Crnoj Gori. Kao prvi korak u ovom pravcu, uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo, objavljena je studija “Primjeri filantropije u Crnoj Gori do kraja XX vijeka“, autora Dragutina Papovica. Objavljivanjem ove studije želimo da kroz podsjecanje na primjere dobrocinstva iz naše prošlosti, podstaknemo oživljavanje i razvoj vrijednosti kao što su solidarnost, humanist i filantropija.