fbpx

Program podrške aktivizmu i liderstvu mladih – Odabrano 13 organizacija/grupa za učešće u obuci

Od ukupno 53 pristigle projektne ideje sa kojima su mladi aplicirali, odabrali smo 13 organizacija i grupa, koje će učestvovati u dvodnevnoj obuci o planiranju akcije u zajednici i inkluzivnom razvoju.

Na naš poziv se odazvalo 38 nevladinih organizacija i 15 neformalnih grupa mladih, iz 11 opština.

Selektovane su sljedeće organizacije:

1 Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP Nikšić
2 Udruženje evropskih studenata tehnike – lokalna grupa Podgorica (UEST LG Podgorica) Podgorica
3 Kompas – Centar za informisanje i savjetovanje mladih Kotor
4 Portret Bar
5 Izvidjacki klub „EHO“ Podgorica
6 Debatni klub „Agora“ Podgorica
7 Asocijacija za međukulturno djelovanje Tuzi
8 Neformalna grupa „Udruženi – solidarni“ Podgorica
9 Neformalna grupa “Tavan produkcija” Nikšić
10 Neformalna grupa “Cultural Reboot” Podgorica
11 Neformalna grupa “Kampanja #TvojGlasJeBitan Crna Gora”  Pljevlja
12 Omladinski servis Podgorica
13 Mreža za mlade Crne Gore Podgorica

Obuka će se održati održi 5. – 6. aprila 2021. godine.

Na konkurs je pristigao veliki broj kvalitetnih aplikacija, i žao nam je što nijesmo u mogućnosti da u program uključimo veći broj omladinskih organizacija i neformalnih grupa, zbog ograničenog broja učesnika/ca obuke i limitiranog fonda kojim raspolažemo. Cijeneći dobre ideje i namjere u rješavanju potreba mladih, želimo da ohrabrimo sve one koji nisu odabrani u ovom pozivu, da sa svojim  idejama apliciraju u nekom budućem periodu, a nadamo se će to biti već u septembru.

Predložene ideje sa kojima su organizacije aplicirale obuhvataju sljedeće teme: razvoj lokalne zajednice, zaštita životne sredine, zdravi stilovi života, volonterizam, nauka i kultura, socijalna inkluzija, socio-ekonomski razvoj, medijska pismenost, rodna ravnopravnost i ženska prava, obuke za mlade i antidiskriminacija.

Prilikom donošenja konačne odluke, Komisija se rukovodila prioritetima: promovisanje solidarnosti, inkluzije, interkulturni dijalog i razumijevanje, zajedničko djelovanje za opšte dobro i jačanje uloge mladih.

Takođe, Komisija je vrednovala ideje i organizacije koje imaju potencijal da uključe širu zajednicu: građane, lokalne institucije, privredne subjekte, medije i sl. Sa posebnom pažnjom su razmatrane prijave mladih iz manje razvijenih i multietničkih sredina.

Nakon obuke, organizacije će imati priliku da apliciraju za dodjelu sredstava za realizaciju svojih inicijativa, do iznosa od 2,500€ po grantu. Podrška će biti obezbijeđena za najmanje 7 projekata, iz ukupnog fonda koji iznosi 17,500€. Podržanim organizacijama će biti pružena i savjetodavna i mentorska podrška.

Program se realizuje uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Američke agencije za međunarodni razvoju (USAID).