fbpx

Program “De Facto Strong”: 130.000 eura za podršku OGD

Komisija za dodjelu sredstava Fonda za aktivno građanstvo, u prisustvu predstavnika Delegacije EU u Crnoj Gori, i nakon finalnog odobrenja Upravnog odbora fAKT-a, finansijski je podržala 21 projekat, iz 12 crnogorskih opština.

potpisivanje-ugovora1

Sa potpisivanja ugovora

Ukupan iznos finansijske podrške od strane fAKT-a je 130,000.00.

Program „De Facto Strong“ podržan je kroz IPA 2013 Civil Society Facility Montenegro Programme, koji finansira EU, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Program je pokrenut u cilju podrške izgradnji kapaciteta organizacija građanskog društva za učešće u razvoju zajednice i pružanja usluga/servisa građanima.

potpisivanje-ugovora

Sa potpisivanja ugovora

U okviru prve komponente, putem javnog konkursa/poziva za učešće u programu, prijavilo se 57 OGD od kojih je 40 odabrano da učestvuju u programu, koji je obuhvatio III modula trodnevnih treninga (ukupno 9 trening dana), na temu organizacijskog i strateškog razvoja, povećanje transparentnosti i odgovornosti OGD, strateško javno zagovaranje i razvoj politika i umrežavanje i razvoj koalicija.

Sve OGD koje su učestvovale u programu i prošle sva tri trening modula, pozvane su da apliciraju sa projektima.

MAPA podržanih projekata

mapa-podrzanih-projekata

Shodno odluci Komisije, podržane su sljedeće OGD:

 • NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Bijelo Polje
 • NVO Udruženje za razvoj civilnog društva, Bijelo Polje
 • NVO „Sjeverna zemlja“, Berane
 • NVO Građanska inicijativa mladih, Rožaje
 • NVO „Paradoks“, Pljevlja
 • NVO Građanski kreativni centar, Cetinje
 • NVO „9 decembar“, Danilovgrad
 • NVO Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“, Budva
 • NVO „Meštar i furešta“, Kotor
 • NVO Omladinski kulturni centar, Herceg Novi
 • NVO Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Pravo na život“, Ulcinj
 • NVO „Drumovanja“, Nikšić
 • NVO Omladinski klub, Nikšić
 • NVO„Morakovo“, Nikšić
 • NVO„Ozrinići“, Nikšić
 • NVO „Naša budućnost“, Nikšić
 • NVO Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama“, Podgorica
 • NVO „Samohrani roditelji“, Podgorica
 • NVO „SVOJ“, Podgorica
 • NVO„Naše doba“, Podgorica
 • NVO „ATAK“, Podgorica

Vrijednost-odobrenih-projekata

Preghled podržanih projekata možete naći ovdje.