fbpx

PROBUDI ME! (VIDEO)

U okviru programa “Podrška učešću mladih u filantropskim akcijama”, neformalna grupa mladih “Nikšić je moj grad” iz Nikšića, realizuje projekat sa ciljem animiranja što većeg broja mladih da se aktivno uključe kako u filantropske akcije.

Projektom je takođe predviđena realizacija istraživanja koje se bavi istorijom filantropije u Nikšiću.

Na koji način se mladi ljudi animiraju da se uključe u navedene aktivnosti, iz perspektive ove grupe mladih, to izgleda ovako…