fbpx

Proaktiv: “Oživljavanje javnih prostora”

Program: De Facto Aktivni
Organizacija: Centar za mlade “Proaktiv”
Naziv projekta: “Oživljavanje javnih prostora”
Odobreni iznos: 7.864 €

Centar za mlade “Proaktiv”  je osnovan 27.09.2005. godine i aktivni su na stvaranju socijalnih, kulturnih i ostalih uslova za mlade i njihovo aktivno i potpuno učestvovanje. Praktiv svojim djelovanjem doprinesi kreiranju i razvoju okvira za aktivno učešće mladih u životu društva i procesima odlučivanja na lokalnom i nacionalnom nivou.

Cilj projekta je zagovaranje korišćenja i organizovanog upravljanja napuštenim zatvorenim javnim prostorima u Glavnom gradu, gdje bi mladi i članovi zajednice imali potpunu slobodu okupljanja s ciljem realizovanja grupnih aktivnosti, socijalnih i kulturnih usluga.

Proaktiv je nastojao da zainteresuje građane i građanke za inicijativu. Podijeljeno je preko 600 brošura i postavljeno preko 70 postera. Volonteri/ke i saradnici na projektu imali su preko 5 gostovanja na TV.

Zahvaljući angažovanju na projektu javnih prostora NVO Proaktiv-u je predloženo da model korišćenja jednog javnog prostora od strane mladih testiraju na prostoru Omladinskog centra u Bloku 5 kroz projekat “Testiranje modela rada Omladinskog centra”. Projekat je obuhvatio izradu procedura i okvirnih pravila za korišćenje jednog javnog prostora, uspostavljanje stranice Omladinskog centra – OC i veliki broj mladih ljudi je koristio prostor Centra u periodu testiranja. Veoma uspješna praksa korišćenja jednog javnog prostora.

Serija događaja organizovana je za predstavnike kompanija, pojedinaca i lokalne samouprave kako bi razumjeli ideju i na osnovu primjera shvatili na koji način mogu uzeti učešća i pomoći zajednici. Kontaktirano je preko 100 privrednih subjekata i više od 50 pojedinaca.

Tokom uređenja Mjesne zajednice “19. decembar” veliki doprinos su dali pojedinci u volonterskom odnošenju starog namještaja, uklanjanju i postavljanju novih utičnica, čišćenju prostora itd. Promovisanjem revitalizacije napuštenih javnih prostora, mladi su aktivno uključeni u proces planiranja kroz direktnu participaciju i konsultacije. Neke institucije su prepoznale važnost uključivanja mladih i ovakve inicijative će uključiti u opštinske/gradske planove.

Centar za mlade Proaktiv je nastavio angažovanje na prepoznavanju zatvorenih javnih prostora u Glavnom gradu, a u cilju njihovog većeg korišćenja od strane zajednice. U skladu sa prethodnim iskustvima na korišćenju zatvorenih javnih prostora, a prema dogovoru sa predstavnicima Sekretarijata za lokalnu samoupravu, u planu je predlaganje modela korišćenja prostora mjesnih zajednica.