fbpx

Proactive-Centar za mlade

Naziv projekta: Rehabilitacija mladih koji su iskusili teškoće u mentalnom zdravlju

Vjerujemo da je cilj ovog projekta postignut, odnosno da su učesnici Kluba podrške doživjeli uspješnu socijalnu tranziciju iz pozicije mentalnog oboljenja ka punom uključenju u društvenu sredinu zahvaljujući vješitanama i samopouzdanju koje su stekli u Klubu podrške – zaključak je članova organizacije Proaktiv, koji su bili nosioci ovog projekta.

Kroz klubove podrške sa temama prilagodjenim ciljnog grupi, aktivnu medijsku promociju, Facebook stranicu (Grupa Ja) i neizostavnu saradnju sa Institucijama za mentalno zdravlje, te Filozofskim fakultetom – katedrom za psihologiju i sociologiju, projekat predstavlja zaokruženu cjelinu i vrstu prekretnice u oblasti mentalnog zdravlja u zajednici i na našim prostorima.

Slogan kampanje koja je pratila realizaciju projekta bio je “Naš um je kao padobran, najbolje radi kada je otvoren”, čime su nosioci projektnih aktivnosti, poslali jasnu poruku o ovoj problematici.

Kroz 20 dinamičnih radionica sa učesnicima, obrađivale su se sljedeće teme: socijalne vještine, predrasude, uspješna komunikacija, samopomoć, orjentisanost na lični razvoj i saradnja.

Realizovano je 9 individualnih intervjua u Dispanzeru za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Nikšić sa mladima koji su imali ili imaju teškoće u mentalnoim zdravlju; 11 učesnika je prisustvovalo orjentacionom seminaru, a 15 mladih ljudi je prošlo kroz
Postoji veliko interesovanje građana za ovu oblast ali i veliko nepoznavnje i nerazumijevanje. Zato je važno organizovno raditi na postepenom otvaranju sredine ka ovim temama, mišljenja su članovi centra za mlade – Proactive.