fbpx

Prezentacija istraživanja “Individualna filantropija u Crnoj Gori”

istrazivanje

Danas je u Podgorici Fond za aktivno građanstvo (fAKT) održao prezentaciju rezultata istraživanja o stavovima građana vezano za filantropiju, koje je sprovedeno u novembru i decembru 2012. godine uz podršku Čarls Stjuart Mot fondacije i Fonda braće Rokfeler.

Istraživanje javnog mnjenja je sprovela agencija De Facto Consultancy iz Podgorice, sa ciljem prikupljanja podataka o stavovima građana i mjerenja potencijala za činjenje i davanje za opšte dobro, te praksi koja u tom smislu u Crnoj Gori postoji. Istraživanje je sprovedeno face-to-face anketiranjem na uzorku od 1000 ispitanika, kako bi dalo reprezentativnu sliku stavova građana Crne Gore.

Istraživanjem je obezbijeđen veoma bogat fond podataka o raznim aspektima filantropske aktivnosti u Crnoj Gori. Za mjerenje su korišćena standardna pitanja i skale kako bi se obezbijedila uporedivost podataka, ne samo u okvirima Crne Gore, ukoliko bi ovakvo istraživanje bilo ponovljeno u budućnosti već i sa drugim državama regiona i svijeta.

U samom tekstu izvještaja istaknuti su brojni interesantni podaci i smjernice za buduće aktivnosti. Smatramo da na samom kraju, treba posebno istaći nekoliko:

  • Ljudi su generalno veoma slabo informisani o filantropiji kao pojavi, o koristima koje od filantropske aktivnosti ima društvo i oni kao njegovi članovi, te o konkretnim akcijama. Iz tog razloga proizilazi jedan od najvećih problema – nepovjerenje.
  • Nepovjerenje se uz lošu materijalnu situaciju i nedostatak opšte svijesti o potrebi za takvom aktivnošću javlja kao glavni razlog za nedavanje i neučestvovanje u akcijama za opšte dobro.
  • Akcije za opšte dobro ljudi najčešće povezuju sa humanitarnim akcijama i preferiraju davanje kada su u pitanju ljudi u ugroženim životnim situacijama.
  • Ipak, procenat onih koji u akcijama bilo koje prirode učestvuju češće od 1 godišnje je ispod jedne trećine stanovništva.
  • Sa druge strane istraživanje je identifikovalo relativno visok procenat onih koji su spremni da pod određenim uslovima učestvuju u akcijama za opšte dobro (47%), što govori o tome da ih treba podstaći, posebno radeći na pitanjima na koja se može uticati – svijest o važnosti ovakvih akcija i jačanje povjerenja.
  • Vrijednost Indeksa davanja za Crnu Goru u 2012. godini, mjerena istom metodologijom, iznosi 20, što je +4 poena u odnosu na 2011. godinu, što ukazuje na trend rasta uprkos ekonomskoj krizi.

Rezultate istraživanja možete preuzeti ovdje.