fbpx

Prevencija nasilog ekstremizma

Šesta i poslednja panel diskusija na temu „Prevencija nasilnog ekstremizma“, održana je danas u Američkom uglu, na Cetinju.

Nacionalni koordinator P/CVEa i sekretar MUP CG, Dragan Pejanović, istakao je važnost diskusije na temu koja je za Crnu Goru nova ali važna jer je to jedan od načina stvaranja otpornosti našeg društva na ovaj fenomen, koji zahtijeva posvećen angažman i profesionalnu saradnju svih segmenata društva. Formiranjem Nacionalnog operativnog tima,  u okviru kojeg djeluje Tim za pomoć i zaštitu, Prelaznim akcionim planom za 2019. i pripremom nove strategije za 2020-2024. te uspostavljanjem besplatne telefonske linije i vebsajta, Crna Gora je kreirala nacionalnu platformu, sa ciljem da na djelotvoran način odgovori na probleme radikalizacije i nasilnog ekstremizma. “ Postoji snaga jedinstva u našem društvu, a to stabilan i jak temelj za preventivno djelovanje kada je suzbijanje nasilnog ekstremizma u pitanju“- zaključio je Pejanović.

Istoričar Miloš Vukanović naglasio je važnost metodologije predavanja u školama sa posebnim akcentom na pravilno korišćenje termina i razumijevanja istih, kako od strane nastavnog kadra, tako i medija koje prenose informacije koje se tiču slučajeva vezanih za ovu oblast. „Neinformisanost o drugima i netolerancija prema drugima vodi ka predrasudama i radikalnim stavovima koji su prepreka za ujedinjenje u našim različitostima“- naglasio je Vukanović.

Anđelija Lučić, ispred Foruma MNE, ukazala je na razumijevanje lokalnog konteksta i lokalnog nivoa- „Godinama se okrećemo i stavljamo akcenat na ono što je važno u regionu. Mislim da treba da se osvrnemo na lokalni kontekst, jer su homogene sredine najopasnije za ovu vrstu fenomena“ – dodala je Lučić.

Panel diskusija je realizovana u okviru programa „Za jači glas organizacija građanskog društva“, koji Fond za aktivno građanstvo realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.