fbpx

„Preduzetništvo na prekretnici – potencijal društvenog preduzetništva u Crnoj Gori”

Socijalno ili društveno preduzetništvo, bila je tema panel diskusije koja je održana  danas u Američkom uglu u Podgorici. Razovarali smo o konceptu društvenog preduzeća, o prilikama i izazovima za pokretanje istog te primjerima koji funkcionišu u Crnoj Gori.

Društveno preduzetništvo je dio socijalne ekonomije , a javlja se kada se društveni problemi rješavaju upotrebom preduzetničkih principa. To je inovativan način da ljudi riješe različite ekonomske, obrazovne, zdravstvene i ekološke probleme u svojoj zajednici kroz svoj rad – udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela.

Sam koncept društvenog preduzetništva približili su nam naši panelisti Igor Milošević,  iz Asocijacije za demokratski prosperitet – ADP Zid i Anto Janković, saradnik fAKTa i član EMES – međunarodne istraživačke mreže u oblasti socijalne ekonomije i socijalnih preduzeća. Kako to izgleda u praksi, te koji su sve bili izazovi u osnivanju preduzeća, a sa kojima se i danas suočavaju iz sopstvenih primjera pričali su nam Dejan Tmušić iz Udruženje paraplegičara sa Cetinja kroz primjer štamparije u tom gradu, zatim  Miljaim Delija iz Centra za romske inicijative iz Nikšića, a primjere  Caritas-a, koji funkcionišu u Baru i Beranama, predstavila nam je Sanja Rakić, PR menadžerka navedene humanitarne organizacije. Diskusijom je moderirao Miloš Marković, iz organizacije Aktivna zona, sa Cetinja.

Navedena panel diskusija realizovana je u okviru programa “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji Fond za aktivno građanstvo realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.