fbpx

Poziv za učešće – Uprava po mjeri građana i biznisa

poziv

Fond za aktivno građanstvo – fAKT u saradnji sa Ministarstvom Finansija u Vladi Crne Gore, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Crna Gora i Udruženjem za komunikacije u javnom sektoru u jugoistočnoj Evropi (SEECOM)

P O Z I V A

nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori na saradnju u okviru projekta „Uprava po mjeri građana i biznisa“.

Svrha projekta „Uprava po mjeri građana i biznisa“ je da pokrene javni dijalog putem kojeg će građani, poslovna zajednica, akademska zajednica, nevladine organizacije i ukupna zainteresovana javnost:

1) ukazati na pretjeranu regulaciju i nepotrebno komplikovane i dugotrajne prrocedure u državnoj i lokalnoj administraciji koje otežavaju pristup javnim servisima za građane i nanose nepotrebne troškove privrednim subjektima, i

2) predložiti načine za unapređenje kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti javnih usluga i stvaranje boljeg i stimulativnijeg poslovnog ambijenta.

Krajnji cilj projekta je da Vlada Crne Gore, jedinice lokalne samouprave i druge nadležne institucije preduzmu konkretne korake koji će, gdje je to moguće, eliminisati uočene nedostatke u regulativi i administrativnim procedurama.

Projekat će biti implementiran u dvije faze. U prvoj fazi projekta očekuje se pokretanje beta-verzije onlajn portala koji treba da posluži kao centralno mjesto za diskusiju o barijerama za pokretanje i sprovođenje privrednih aktivnosti, po modelu na britanski Red Tape Challenge.

Cilj prve faze projekta je izrada funkcionalne beta-verzije portala i pokretanje javnog dijaloga na opštu temu regulatornih i administrativnih barijera za ostvarivanje prava građana i poslovanje na državnom i lokalnom nivou, koji će dovesti do identifikovanja nekoliko najznačajnijih oblasti u kojima su te barijere najizraženije.

Planirano je da u drugoj fazi projekta, uz podršku državne i lokalne administracije, bude pokrenut fokusirani dijalog o pojedinačnim oblastima utvrđenim u prvoj fazi projekta, i identifikovane konkretne mjere za unapređenje javnih usluga i eliminisanje poslovnih barijera na državnom i lokalnom nivou.

Prijedlog projekta koji bude selektovan dobiće finansijsku podršku u maksimalnom iznosu od 4.000 EUR.

Prijave, zajedno sa prilozima, potrebno je dostaviti najkasnije do 03. decembra 2014. (do 16:00h) na e-mail adresu: fond@faktcg.org.

Za dodatne informacije se možete obratiti osoblju fAKT-a, putem gore navedene e-mail adrese i telefona: 020/665-600.

Kompletan tekst poziva možete preuzeti ovdje.