fbpx

Poziv za učešće u programu – Podrška omladinskom aktivizmu

mladi

U cilju unaprijeđenja kapaciteta mladih da aktivno, efikasno i odgovorno učestvuju u životu i razvoju društva, Fond za aktivno građanstvo – fAKT i Uprava za mlade i sport, pozivaju zainteresovane organizacije mladih iz Pljevalja i Tivta, da učestvuju u programu podrške koji se tiče učešća mladih u razvoju lokalnih zajednica i implementacije lokalnih planova akcije za mlade (LPAM).

Pozivamo organizacije mladih i neformalne omladinske grupe da kandiduju nacrte projekata koji se odnose na implementaciju aktivnosti predviđenih LPAM-om opštine iz koje dolaze, a koje su vezane za oblasti slobodno vrijeme, informisanost i obrazovanje (vaninstitucionalno/neformalno obrazovanje mladih).

Programom je predviđena finansijska podrška u ukupnom iznosu od 20,000 EUR za najmanje dvije organizacije, kao i tehnička i mentorska podrška tokom realizacije podržanih projekata.
Maksimalni iznos koji može biti dodijeljen jednoj organizaciji iznosi 10,000 EUR.

Predviđeno je da se podržani projekti realizuju u periodu april – decembar 2014. godine.

Detaljnije informacije o programu i prijavni formular za nacrt projekta možete naći ovdje:

, kao i na sajtu Uprave za mlade  sport www.upravazamladeisport.me i www.infomladi.me.