fbpx

Poziv za učešće u programu – Akademija održivosti

akademija-odrzivostiPoštovani/e,

U decembru 2012. godine, započet je regionalni projekat pod nazivom “SIGN za održivost, koji  realizuje SIGN (Southeast Europe Indigenous Grantmakers Network) , mreža domaćih fondacija i donatorskih organizacija iz jugoistočne Evrope, a koji finansira Evropska Unija kroz Program podrške civilnom društvu (Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF)) i sufinansira Balkanski fond za demokratiju.

Glavni cilj projekta je poboljšanje održivosti i jačanje uticaja civilnog društva u procesu demokratizacije na zapadnom Balkanu, putem stvaranja povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanje za opšte dobro, građanskog aktivizma i međusektorskog dijaloga. Posebna pažnja u okviru projekta “SIGN za održivost” biće posvećena kreiranju prijedloga za izmjene zakonodavnog okvira, koji će podsticati davanja od strane kompanija i pojedinaca, usvajanju konkretnih standarda transparentnosti u prikupljanju novčanih sredstava od strane što većeg broja organizacija civilnog društva, promociji nacionalne i regionalne saradnje u razvoju lokalne filantropije i osnivanju prve regionalne Akademije održivosti, koja će pružiti i finansijsku podršku organizacijama koje uspješno prikupljaju sredstva iz lokalnih izvora za inicijative od značaja za samu zajednicu.

Članovi SIGN mreže koji su ujedno i partneri na projektu “SIGN za održivost” su: Balkanski fond za lokalne inicijative – BCIF (Srbija), Fondacija za razvoj zajednica Mozaik (BiH), Fond za aktivno građanstvo – fAKT (Crna Gora), Centar za institucionalni razvoj – CIRa (Makedonija) i  Forum za građanske inicijative – FIQ (Kosovo). Partner na projektu je i VIA Fondacija (Češka), a saradnik na projektu je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (Hrvatska).

Akademija održivosti, jedna od ključnih komponenti projekta, je program obuke putem kojeg će organizacije civilnog društva steći vještine ključne za njihovu održivost. Akademija će pružiti organizacijama znanja koja su neophodna za proces prikupljanja sredstava u zajednicama, sa jasnom idejom da je strateško opredjeljenje i planiranje usko povezano sa prikupljanjem sredstava.

Konkurs je otvoren do 1. jula 2013. godine (do 17:00h).

Prijavne formulare za učešće, kao i više informacija o programu možete naći u prilogu ili preuzeti sa sljedećih linkova:

•  Poziv za učešće u programu  (pdf)
•  Prijavni formular (doc)

Za informacije se možete obratiti i osoblju fAKT-a na e-mail fond@faktcg.org i tel. 020 665 600.