fbpx

Pokrećemo kampanju #ZaJedno – saopštenje za javnost

Fond za aktivno građanstvo u okviru projekta  “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, zajedno sa partnerima NVO „Aktivna zona” i NVO „Zračak nade”, podržao je 11 projekata organizacija građanskog društva koje pružaju usluge socijalne brige i zaštite, kao i omladinske organizacije. U okviru kampanje #ZaJedno, predstavićemo podržane organizacije, njihove projekte, postavljene ciljeve i očekivane rezultate.

Prema riječima Anice – Maje Boljević, izvršne direktorice Fonda za aktivno građanstvo (fAKT), cilj projekta je jačanje samih organizacija, a time i kapaciteta građanskog društva.

„Projektom „Odgovorno solidarno – građani preuzimaju inicijativu“, želimo da pružimo podršku organizacijama građanskog društva da budu profesionalni, učinkoviti, odgovorni i nezavisni akteri u razvoju društva. Fokus projekata je na organizacijama koje pružaju usluge socijalne brige i zaštite i omladinskim organizacijama. Istovremeno, ovim programom želimo da pomognemo organizacijama da ponude rješenja i da aktivno rade na posljedicama pandemije kovida u najranjivijim društvenim grupama. Tu se prije svega misli na mlade ljude, bez obzira da li su to mladi kao opšta populacija ili djeca i mladi sa smetnjama u razvoju ili djeca sa invaliditetom, kao i ostale ranjive grupe u našem društvu ”, rekla je Boljević.

Kroz kampanju #ZaJedno građani će saznati koja rješenja su ponudili i koje ciljeve planiraju da ostvare podržane organizacije: Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica”, Hyperborea, Portret, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju OAZA, Mreža za evropske politike – MASTER, Mreža za otvoreni dijalog, ŠkArt, PRIMA, Udruženje mladih preduzetnika Crne Gore, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke – I MI Boke i Centar za romske inicijative.

„Sve organizacije su prošle kroz  proces samoprocjene i uvidjele koji su to ključni nedostaci i polja djelovanja koja bi željeli da unaprijede. Upravo tu nastupaju partnerske organizacije „Zračak nade“ i „Aktivna zona“ da u svojim oblastima djelovanja pruže mentorsku podršku podržanim organizacijama kako bi unaprijedili svoju misiju, viziju i ciljeve, te da poboljšaju komunikaciju sa medijima, ali i da omoguće lakše zagovaranje tema kojima se bave ”, objasnio je Miloš Marković iz NVO Aktivna zona.

Udruženje roditelja „Zračak nade“, već dvije decenije se bavi poboljšanjem položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju i njihovom integracijom u društvo, ali i jačanjem solidarnosti u zajednici pružajući podršku drugim organizacijama građanskog  društva.

„Mi ćemo, zajedno sa našim partnerima, pružiti podršku organizacijama u izradi strateških dokumenta, kao i u procesu licenciranja koji je novina u samoj oblasti djelovanja ”, kazala je Sanela Žiga iz „Zračka nade“.

Projekat “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu” finansira Evropska unija, a koofinansira Ministarstvo javne uprave. Za finansijsku podršku organizacijama građanskog društva opredijeljeno je 120.000 EUR.