fbpx

PROGRAM

GODINA

ORGANIZACIJA

GRAD

IZNOS

OPIS PROJEKTA
De facto Strong 2015 Udruženje roditelja djece I mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica” Budva  € 6,272.00 Unapređenje  servisa podrške za  djecu i mlade  sa smetnjama u razvoju u Budvi kroz jačanje kapaciteta organizacije i članova udruženja.
De facto Strong 2015 Omladinski klub Niksic  € 7,088.00 Jačanje kapaciteta Omladinskog kluba kroz obuku, umrežavanje i promociju standarda zanimanja omladinski aktivista/ omladinska aktivistkinja u Nikšiću.
De facto Strong 2015 Gradjanska inicijativa mladih Rozaje  € 5,025.00 Izrada lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Rožaje.
De facto Strong 2015 Sjeverna zemlja Berane  € 6,000.00 Poboljšanje kvaliteta životne sredine  u opštinama Limskog sliva kroz jačanje kapaciteta organizacija koje se bave ekološkim pitanjima.
De facto Strong 2015 Paradoks Pljevlja € 5.437,00 Zaštita životne sredine kroz poboljšanje kvaliteta vode rijeke Vezišnice i akcije javnog zastupanja u Pljevljima.
De facto Strong 2015 Drumovanja Niksic  € 7,005.00 Podsticanje preduzetništva među mladima u mjesnoj zajednici Grahovo kroz, organizovanje  škole preduzetništva i edukacije mladih za pisanje biznis planova.
De facto Strong 2015 Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju “Pravo na život” Ulcinj  € 5,000.00 Kvalitetnija podrška za djecu sa smetnjama u razvoju kroz promociju servisa dostupnih djeci koja su članovi udruženja u Ulcinju.
De facto Strong 2015 Građanski kreativni centar Cetinje  € 7,330.00 Promocija omladinske politike u opštinama Cetinje, Kotor i Tivat, kroz izgradnju kapaciteta i umrežavanje formalnih/neformalnih grupa mladih.
De facto Strong 2015 Alternativna teatarska aktivna kompanija (ATAK) Podgorica  € 5,352.00 Radionice  za mlade uzrasta od 14-18 godina sa ciljem usavršavanja literarnih i književnih formi, koje će rezultirati objavljenom knjigom eseja u Podgorici.
De facto Strong 2015 Morakovo Niksic  € 6,565.00 Brendiranje poljoprivrednih proizvoda tradicionalnog kvaliteta, sa prostora Župe u Nikšiću.
De facto Strong 2015 Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama” Podgorica  € 5,025.00 Podizanje svijesti romske omladine, o visokom obrazovanju, ljudskim pravima i građanskom aktivizmu u Podgorici.
De facto Strong 2015 Meštar i Furešta Kotor €  5.594,00  Kreiranje alternativnih i inovatnih aktivnosti za provodjenje slobodnog vremena omladine i djece u Kotoru.
De facto Strong 2015 Samohrani roditelji Podgorica  € 5,060.00 Unapređenje položaja samohranih roditelja kroz  izradu programa dugoročnog rješavanja problema porodice samohranih roditelja.
De facto Strong 2015 Kulturno-umjetničko društvo “Ozrinići” Niksic  € 6,540.00 Doprinos razvoju i integraciji lokalnih akcija vezanih za kulturu i mlade kroz javno zagovaranje, podizanje institucionalnih kapaciteta i privatno- javno partnerstvo u MZ Ozrinići.
De facto Strong 2015 Omladinski kulturni centar Herceg Novi  € 8,650.00 Podsticanje omladine na produktivan rad, moguće načine kvalitetnog korišćenja slobodnog vremena te angažmane u kreiranju sadržaja internet portala i radio emisija u Herceg Novom.
De facto Strong 2015 Nase doba Podgorica  € 5,042.00 Analiza postojeće Strategije razvoja sistema socijalne zašitite starih lica (2013-2017) i dokumenata o socijalnim uslugama za starije u Crnoj Gori.
De facto Strong 2015 NVO „SVOJ“ Podgorica € 6.655,00 Uvođenje Art-terapije i artikulacija prostora u  JU”Kakaritska gora” kroz 12 referentnih tačaka, koje simbolizuju program “12 koraka”, opšte poznatog u liječenju zavisnika od narkotika.
De facto Strong 2015 9 Decembar Danilovgrad € 6.503,00 Jačanje kapaciteta NVO ,,9. Decembar’’ kroz sprovođenje analize i istraživanja  potreba i problema mladih u opštini Danilovgrad.
De facto Strong 2015 SOS telefon za žene I djecu žrtve nasilja Bijelo Polje € 5.830,00 Obuka članica  SOS telefona za rad povjerljivog lica i izradu plana pomoći žrtvi, kao i saradnja sa institucijama na temu jačanja Međuprofesionalne saradnje i postupanja u skladu sa Protokolom u Bijelom Polju.
De facto Strong 2015 Nasa buducnost Niksic € 6.464,00 Unapređenje realizacije i dopune Strategije razvoja osnovnog vaspitanja i obrazovanja, i jačanje saradnje organizacija građanskog društva u procesima javnog zagovaranja.
De facto Strong 2015 Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje  € 7,565.00 Umrežavanje sa srodnom organizacijom NVO Centar za romske inicijative u Nikšiću, sa ciljem efikasnijeg djelovanja u rješavanju problema RAE populacije.
Gradjanska akcija 2015 Planinarski Klub „Visokogorci Crne Gore“ Podgorica € 2.640,00 Cilj projekta je afirmisati i promovisati planinarenje među mladima, učenicima osnovnih i srednjih škola, motivisati ih na zdrav način života i animirati ih da što više vremena provode u prirodi. Predviđena “velika akcija čišćenja” na svjetski Dan čistih planina, 26. septembar
Gradjanska akcija 2015 Neformalna grupa gradjana „Krive Drine“ Podgorica € 2.700,00 Oživjeti dijelom zapuštene prirodne zelene površine u Podgorici. Za realizaciju projekta izabrano je pet lokacija: park šuma brdo Gorica, brdo Ljubović, dio Ćemovskog polja u blizini sportskog aerodroma, Tološka i Zlatička šuma. Organizacijom različitih događaja na tih pet lokacija, cilj je građane, prije svega, vratiti u parkove i ukazati im na to da ti prostori mogu biti mjesta za okupljanja (porodična, sa društvom…), zabavu, bavljenje sportskim aktivnostima, odmor i rekreaciju, ali i mjesta za organizaciju kulturnih i drugih događaja.
Gradjanska akcija 2015 Neformalna grupa gradjana „3L“ Niksic € 1.600,00 Cilj ovog projekta je osnaživanje mladih za aktivno učešće u procesu rješavanja postojećih problema, procesu donošenja odluka i procesu mijenjanja svijesti, a sa aspekta mapiranja sopstvenog doprinosa razvoju univerzalnih društvenih vrijednosti. To se planira postići: organizovanjem radionica; javnim okupljanjem na gradskom trgu; formiranjem neformalne grupe mladih; kao i putem filma
Gradjanska akcija 2015 Kulturni Centar PUNKT Niksic € 2.600,00 Ideja ovoga projekta odnosi se na obnavljanje vizije o Nikšiću kao gradu mogućnosti, gradu velikih umjetnika i sjajnih ideja. Organizujući restauraciju oronulih znamenitih objekata na prometnim lokacija Nikšića i adaptaciju javnih površina koje ih okružuju žele da probude grad i vrate mu nekadašnji sjaj.
Gradjanska akcija 2015 „Pro futuro“ Niksic € 3.000,00 Podrška organizaciji šestog Bedem festa u Nikšiću
Gradjanska akcija 2015 Aktivna zona Cetinje € 3.000,00 Aktivna zona će u saradnji sa NVO ’’CEZAM’’  raditi na promociji građanskog aktivizma među mlađom populacijom građana/ki Crne Gore. Projekat ”Recept za aktivizam” predstavlja kampanju koja će obuhvatiti niz zanimljivih konkretnih akcija i promotivnih kampanja putem interneta, a u čijoj će realizaciji biti uključeni svi zainteresovani mladi aktivisti/kinje i svi oni koji imaju pristup internetu. Glavne aktivnosti projekta su: snimanje kratih informativnih video zapisa, pokretanje web stranice, promocija putem društvenih mreža (Youtube, Facebook, Twitter, Tumblr i sl.), organizovanje edukativnih radionica i motivacionih skupova.
Gradjanska akcija 2015 Naša akcija Kotor € 3.000,00 Parking dan je otvoreni globalni dogadjaj u kojem gradjani/ke, umjetnici/ce i aktivisti/kinje saradjuju u cilju privremenog pretvaranja parking prostora u male privremene javne prostore. Cilj dogadjaja je da se gradjanskim aktivizmom i kreativnostu parking prostori pretvore u kreativno eksperimentisanje, politicko i kulturno izrazavanje, socialne interakcije, i da su dostupni svima.
Gradjanska akcija 2015 Alfa Centar Niksic € 2.000,00 Institucionalna podrška (Široka građanska akcija sa ciljem da skrene pažnja I podigne nivo svijesti o bezbjednosti u saobraćaju, kroz obilježavanje pješačkih prelaza u pet crnogorskih gradova)
Gradjanska akcija 2015 Centar za mlade PULS Bar € 1.975,50 Koncept projekta je korišćenje umjetnosti u cilju očuvanja životne sredine, kroz aktivizam mladih i njihovo uključivanje, ali i uključivanje drugih članova zajednice. Svi umjetnički radovi će biti bazirani na otpadu, kroz upcycling i decoupage tehnike.
SIGN for Sustainability 2015  NVO Civis Diversus Niksic € 1.000,00 Tehnicki grant u svrhu otpocinjanja fundraising kampanje
SIGN for Sustainability 2015 NVO Aktivna zona Cetinje € 1.000,00 Tehnicki grant u svrhu otpocinjanja fundraising kampanje
SIGN for Sustainability 2015 NVO Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje € 1.000,00 Tehnicki grant u svrhu otpocinjanja fundraising kampanje
SIGN for Sustainability 2015 NVO Morakovo Niksic € 1.000,00 Tehnicki grant u svrhu otpocinjanja fundraising kampanje
SIGN for Sustainability 2015 NVO Dzonatan Livingston Cetinje € 1.000,00 Tehnicki grant u svrhu otpocinjanja fundraising kampanje
Mladi lideri – Aktivni gradjani 2015 Odred izvidjaca Njegos Podgorica € 2.500,00 Unapređenje kvaliteta provođenja slobodnog vremena mladih kroz organizovanje aktivnosti koje će biti podijeljene na mjesece umjetnosti, sporta i društvenih igara, mjesec nauke, mjesec zdravlja i aktivnosti koje se tiču unapređenja života u lokalnim zajednicama.
Mladi lideri – Aktivni gradjani 2015 Neformalna grupa Gradio Podgorica € 2.500,00 Neformalna edukacija za mlade o vrijednim arhitektonskim objektima u Podgorici kao i mapiranje i prikupljanje podataka o objektima, u cilju pravljenja baze podataka i čuvanja kulturnog nasljeđa
Mladi lideri – Aktivni gradjani 2015 Neformalna grupa studenata psihologije NK Niksic € 2.000,00 Uključivanje mladih u život zajednice i povećanje nivoa svijesti šire lokalne zajednice o značaju psihologije, aktuelnim psihološkim temama, nenasilnom ponašanju,  mentalnom zdravlju….
Mladi lideri – Aktivni gradjani 2015 Brljok Podgorica € 2.490,00 Promovisanje kulture igranja društvenih igara, organizaciju radionica za obuku mladih srednjoškolskog uzrasta o konceptu društvenih igara, načinima njihovog kreiranja.
Mladi lideri – Aktivni gradjani 2015 Da zazivi selo Pljevlja € 2.450,00 Organizovanje Multimedijalnog festivala kulture za mlade na nacionalnom nivou, i mogucnost mladim ljudima da se afirmišu u oblastima književnosti, fotografije, slikarstva, crtanja grafita i kreiranja kratkih video spotova…..
Green ideas 2015 NVO Eco logic Podgorica € 8.850,00 NVO Eko Logic iz Podgorice osvojio je treću nagradu za projekat “Eko vrtovi” na regionalnom forumu za zelene ideje, koji je održan na Kosovu, u organizaciji partnera Fonda braće Rokfeler.