fbpx

ORGANIZACIJA

MJESTO

GODINA

PROGRAM

OPIS PROJEKTA

DONACIJA

Forum MNE Podgorica

2011

Socijalna tranzicija

Projekat je namjenjen mladim ljudima štićenicima Dječjeg Doma „Mladost“ iz Bijele koji su napustili institucju i započeli samostalan zivot

€ 14,780

NVO Nova šansa u Novom; Herceg Novi

2011

Socijalna tranzicija

Projekt “Centar za djecu iz disfunkcionalnih porodica”. Prvu godina projekat je implementirala NVO “Djeca prije svega” iz Podgorice, a nakon toga NVO “Novom Nova šansa” je dobila mandat od FAKT-a i CNF-a da nastavi sa implementacijom projekta.
Centar djeluje u prostorijama OŠ “Ilija Kišić” u Zelenici, gdje imaju na raspolaganju prostor od 150 m² podijeljen u 3 prostorije: dnevni boravak, soba za grupne aktivnosti i sport i soba za invidualni rad sa korisnicima.

€ 9,550

Udruzenje paraplegicara Pljevlja Pljevlja

2011

Socijalna tranzicija

Adaptacija prostora za osobe sa invaliditetom u Pljevljima

€ 7,120

Nacionalna asocijalcija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Nardos Podgorica

2011

Socijalna tranzicija

Jačanje uloge mladih sa teškoćama u razvoju i njihovih roditelja u procesu reforme u sistemu socijalne zaštite u Crnoj Gori.

€ 15,000

STCG11-244 Mens sana Podgorica

2011

Socijalna tranzicija

Inovativni pristup u podsticanju na psihosocijalni razvoj mladih ljudi iz Studentskog i djackog doma. Cilj je osnažiti mlade da se odupru i suoče sa neprihvatljivim ponašanjem i bolja integracija u društvo uz podršku zajednice.

€ 11,885

Humanitarna familija Bar

2011

Socijalna tranzicija

Poboljšanje kvalitete života ranjivih i marginaliziranih grupa kroz program rehabilitacije na primorju.

€ 4,000

Centar za zaštitu potrošača Crne Gore (CEZAP) Podgorica

2011

Gradjanska akcija

Program podrške i pomoći potrošačima pri rješavanju problema iz oblasti njihovih prava

€ 2,500

Djeca Crne Gore Podgorica

2011

Gradjanska akcija

Učešće djece u procesu donošenja odluka u zivotu skole, posebno djece sa smetnjama u razvoju. Organizovanje donatorske večeri gdje će biti pozvani predstavnici lokalne zajednice, kao i predstavnici privatnih firmi i sl, koji bi mogli da pomognu u rješavanju identifikovanih problema za razvoj skole.

€ 3,996

Savjet roditelja OS Pavle Rovinski Podgorica

2011

Gradjanska akcija

Projekat prikupljanja sredstava za rekonstrukciju toaleta u skoli (aukcija djecjih radova i donatorsko veče), sa ciljem poboljsanja uslova u skoli.

€ 4,000

Prijatelji JPU Đina Vrbica Podgorica

2011

Gradjanska akcija

Aktivnosti: postavljanje novog dvorišnog mobilijara, ofarbani i popravaljeni postojeći dvorišni rekviziti, zasađene sadnice, promijenjene i uređene pješčane površine, uključeni vaspitači, roditelji, djeca, javne ličnosti i građani u realizaciji planiranih aktivnosti.

€ 3,915

Neformalna grupa Kličevo Niksic

2011

Gradjanska akcija

Uređenje i odrzavanje školskog dvorišta.

€ 3,964

Neformalna grupa građana Savjet roditelja vrtića „Irena Radović“ Danilovgrad

2011

Gradjanska akcija

Cilj projekta je poboljšanje uslova za kvalitetniji boravak djece u vrticu.

€ 2,967

Institut za medije Crne Gore (IMCG) Podgorica

2011

Gradjanska akcija

Projekt “Romska novinarska škola” je osnovni program obuke Instituta za medije i ima namjeru da obuči grupu od 8 do 14 mladih Roma za profesiju novinara.

€ 4,000

Udruženje Plegije, Nikšić Niksic

2011

Gradjanska akcija

Realizacijom projekata „Gdje ste parkirali svoju savjest?“ ce se nastojati da se omoguci nesmetano kretanje osobama sa invaliditetom, kao i svim građanima lokalne zajednice na javnim, saobraćajnim površinama predviđenim za kretanje pješaka.

€ 2,670

Prima Podgorica

2011

Gradjanska akcija

Cilj projekta je podstaći aktivizam studenata na tri Univerziteta Crne Gore kako bi počeli aktivno da rješavaju probleme studenata, uz trening o aktivizmu i javnom zastupanju, organizovanje debata od strane studenata i NVO Prima.

€ 4,000

Udruzenje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ Pljevlja

2011

program Ajmo zajedno (It takes two) /Buddy

Fond za aktivno građanstvo u saradnji sa Skan Fondacijom i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE), pokrenuo je program Ajmo zajedno (It takes two), sa ciljem da podstakne organizacije građanskog društva da razviju i primijene vid volonterske podrške ranjivim grupama, prevashodno djeci i omladini sa invaliditetom, doprinoseći njihovoj inkluziji u društvo.
Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju ranjive grupe sa volonterima/kama, koji su spremni da odvoje vrijeme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima.

€ 9,500

Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Oaza“ Bijelo Polje Bijelo Polje

2011

program Ajmo zajedno (It takes two) /Buddy

Fond za aktivno građanstvo u saradnji sa Skan Fondacijom i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE), pokrenuo je program Ajmo zajedno (It takes two), sa ciljem da podstakne organizacije građanskog društva da razviju i primijene vid volonterske podrške ranjivim grupama, prevashodno djeci i omladini sa invaliditetom, doprinoseći njihovoj inkluziji u društvo.
Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju ranjive grupe sa volonterima/kama, koji su spremni da odvoje vrijeme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima.

€ 9,500

Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Podgorica Podgorica

2011

program Ajmo zajedno (It takes two) /Buddy

Fond za aktivno građanstvo u saradnji sa Skan Fondacijom i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE), pokrenuo je program Ajmo zajedno (It takes two), sa ciljem da podstakne organizacije građanskog društva da razviju i primijene vid volonterske podrške ranjivim grupama, prevashodno djeci i omladini sa invaliditetom, doprinoseći njihovoj inkluziji u društvo.
Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju ranjive grupe sa volonterima/kama, koji su spremni da odvoje vrijeme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima.

€ 9,500

Nova šansa u Novom Herceg Novi

2011

program Ajmo zajedno (It takes two) /Buddy

Fond za aktivno građanstvo u saradnji sa Skan Fondacijom i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE), pokrenuo je program Ajmo zajedno (It takes two), sa ciljem da podstakne organizacije građanskog društva da razviju i primijene vid volonterske podrške ranjivim grupama, prevashodno djeci i omladini sa invaliditetom, doprinoseći njihovoj inkluziji u društvo.
Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju ranjive grupe sa volonterima/kama, koji su spremni da odvoje vrijeme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima.

€ 9,500

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid Podgorica

2011

program Ajmo zajedno (It takes two) /Buddy

Fond za aktivno građanstvo u saradnji sa Skan Fondacijom i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE), pokrenuo je program Ajmo zajedno (It takes two), sa ciljem da podstakne organizacije građanskog društva da razviju i primijene vid volonterske podrške ranjivim grupama, prevashodno djeci i omladini sa invaliditetom, doprinoseći njihovoj inkluziji u društvo.
Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju ranjive grupe sa volonterima/kama, koji su spremni da odvoje vrijeme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima.

€ 9,500

Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,Staze’’ Podgorica

2011

program Ajmo zajedno (It takes two) /Buddy

Fond za aktivno građanstvo u saradnji sa Skan Fondacijom i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE), pokrenuo je program Ajmo zajedno (It takes two), sa ciljem da podstakne organizacije građanskog društva da razviju i primijene vid volonterske podrške ranjivim grupama, prevashodno djeci i omladini sa invaliditetom, doprinoseći njihovoj inkluziji u društvo.
Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju ranjive grupe sa volonterima/kama, koji su spremni da odvoje vrijeme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima.

€ 9,500

Punkt Podgorica

2011

program Ajmo zajedno (It takes two) /Buddy

Fond za aktivno građanstvo u saradnji sa Skan Fondacijom i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i istočnu Evropu (CNF CEE), pokrenuo je program Ajmo zajedno (It takes two), sa ciljem da podstakne organizacije građanskog društva da razviju i primijene vid volonterske podrške ranjivim grupama, prevashodno djeci i omladini sa invaliditetom, doprinoseći njihovoj inkluziji u društvo.
Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju ranjive grupe sa volonterima/kama, koji su spremni da odvoje vrijeme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima.

€ 9,500

Da zaživi selo Pljevlja

2011

Program podrske inicijativama mladih

Projektom je predviđena edukacija mladih vezano za pitanja učešća u procesu donošenja odluka u cilju njihovog osnaživanja da učestvuju u životu zajednice. Takođe je predviđeno finansiranje 2 aktivnosti iz LPAM-a Pljevalja koje će realizovati neformalne grupe mladih koje su nastale kao rezultat samog projekta.

€ 3,500

Mladi Info Montenegro Nikšić

2011

Program podrske inicijativama mladih

Cilj projekta je podsticanje mladih na aktivno učešće u životu zajednice i iniciranje stvaranja savjeta mladih, kao jednog od mehanizama učešća mladih u procesima donošenja odluka.

€ 2,690

Need Bijelo Polje

2011

Program podrske inicijativama mladih

Cilj projekta je podsticanje aktivizma kod studenata na teritoriji opštine Bijelo Polje, osnivanjem studentskih organizacija na 3 fakultetske jedinice u ovoj Opštini.

€ 3,500

Neformalna grupa mladih “Omladinski klub Srednje ekonomsko-ugostiteljske skole” Nikšić

2011

Program podrske inicijativama mladih

Projekat ima za cilj da skrene pažnju na problem zavisnosti kod mladih kada su u pitanju igre na sreću, kao i da utiče na roditelje i vlasnike kladionica da poštuju aktuelni Zakon o igrama na sreću.

€ 2,560

Neformalna grupa mladih “Mladi mijenjaju svijet” Nikšić

2011

Program podrske inicijativama mladih

Projekat ima za cilj da stekne uvid u trenutno stanje mladih u zajednici, kao i da utiče na potencijalne promjene u sadržajima medija koji utiču na kreiranje uzora i modela ponašanja mladih.

€ 3,000

Neformalna grupa mladih “Nikšić je moj grad” Nikšić

2011

Program podrske inicijativama mladih

Cilj projekta je da okupi mlade iz svih srednjih škola na teritoriji Opštine Nikšić, da stvori uslove gdje bi se oni družili i otvoreno razgovarali o problemima u školi, društvu, porodici i kolektivno pokušavali da utiču na njih.

€ 1,200

Neformalna grupa mladih “Za naš grad” Mojkovac

2011

Program podrske inicijativama mladih

Organizacija manifestacije “Noć vještica” sa performansom puteg kojeg će biti predstavljena lokalna legenda o Kralju Urošu, kovanju prvog novca u Mojkovcu, 13. Martu i vjerovanju da su tada vještice začarale srednjovjekovno Brskovo. Projektom je takođe predviđeno animiranje mladih da se bave izradom suvenira i domaćom radinošću.

€ 3,030

Neformalna grupa mladih “Učenički parlament OŠ Veljko Drobnjaković” Kotor

2011

Program podrske inicijativama mladih

Projektom je predviđeno uspostavljanje funkcionalnog volonterski vođenog omladinskog kluba u OŠ „Veljko Drobnjaković“ u Risnu, sa ciljem da mladi u ovoj lokalnoj zajednici dobiju prostor u kome mogu korisno provesti slobodno vrijeme i sreći određena korisna znanja i vještine.

€ 3,370

Kompas Kotor

2011

Program podrske inicijativama mladih

Glavni cilj projekta je unaprijeđenje učešća mladih u životu zajednice putem organizacije škole novinarstva za mlade i emitovanja emisije koja bi se bavila pitanjima od značaja za mlade na teritoriji Opštine Kotor.

€ 2,955