fbpx

ORGANIZACIJA

MJESTO

GODINA

PROGRAM

OPIS PROJEKTA

DONACIJA

UDRUŽENJE ZA POMOC HENDIKEPIRANIM LICIMA, Bijelo Polje BIJELO POLJE

2008

Socijalna tranzicija

Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz program prakticne i teorijske obuke iz oblasti poljoprivrede, prilagoden obrazovnom nivou polaznika i njihovim mogucnostima

13,140.00 €

SAVEZ SLIJEPIH CRNE GORE, Podgorica PODGORICA

2008

Socijalna tranzicija

Obezbjedivanje adekvatnog kadra i uslova za obuku i osposobljavanje peripatologa – instruktora samostalnog kretanja i orijentacije u prostoru slijepih i slabovidih osoba, koji ce obuciti grupu slijepih i slabovidih osoba u cillju postizanja njihove vece samostalnosi i pokretljivosti bez prepreka i ogranicenja.

14,840.00 €

DOM NADE, Podgorica PODGORICA

2008

Socijalna tranzicija

Privremeno skloniste za neudate majke sa djecom, uz pružanje pravne i psihosocijalne pomoci i podrske; efikasnije ostvarivanje njhovih prava u domenu zdravstva, socijalne zastite, obrazovanja, zaposlenja, sudstva, putem posredovanja izmedju institucija sistema.

14,760.00 €

UDRUŽENJE PARAPLEGICARA, Pljevlja PLJEVLJA

2008

Socijalna tranzicija

Otvaranje savjetovalista za osobe sa invaliditetom, uz angažovanje relevantnih strucnjaka iz raznih oblasti; organizovanje grupa samopodrske, zabavno-edukativnih radionica i aukcijskih prodajnih izložbi, kao i pokretanjetematskih radio-emisija.

14,060.00 €

FORUM MNE (Mladi I neformalna edukacija), Podgorica PODGORICA

2008

Socijalna tranzicija

Nastavak rada omladinskog kluba u mjesnoj zajednici Konik, koji mladim Romima nudi programe za kvalitetno provodenje slobodnog vremena i radi na osvjescivanju i pokretanju mladih Roma da budu aktivni clanovi svoje zajednice i drustva.

14,900.00 €

UDRUŽENJE HENDIKEPIRANIH “SRCE”, Mojkovac MOJKOVAC

2008

Socijalna tranzicija

Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz edukaciju o njihovim pravima putem tribina, informativnog biltena i pravne pomoci; podizanje svijesti sire zajednice o potrebama i mogucnostima osoba sa invaliditetom.

5,147.00 €

SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA, Niksic NIKŠIĆ

2008

Socijalna tranzicija

Razvijanje mehanizama i servisa podrske u procesu zaposljavanja žena pripadnica romske populacije, samohranih majki i žena izbjeglica: uvodenje ciljne grupe na tržiste rada kroz posredovanje pri zaposljavanju putem uspostavljanja službe agencijske prirode, rodnog registra ženskih radnih kapaciteta i olaksavanja komunikacije korisnice / poslodavci / berza rada.

15,000.00 €

SIGURNA ŽENSKA KUCA, Podgorica PODGORICA

2008

Socijalna tranzicija

Unapredjenje socijalne zastite žena i djece žrtava porodicnog nasilja, kroz obezbjedivanje sigurnog smjestaja, pravne i psiholoske pomoci, kao i rad na stvaranju uslova za ekonomsko osnaživanje žena.

14,020.00 €

SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA, Berane BERANE

2008

Socijalna tranzicija

Rad multidisciplinarnog tima, sacinjenog od predstavnika svih relevantnih institucija u lokalnoj zajednici, na obezbjedivanju i pružanju konkretne pomoci i podrske ženama žrtvama nasilja, uz redovno dokumentovanje slucajeva nasilja i formiranje baze podataka.

14,489.00 €

VIVA VITA, Pljevlja PLJEVLJA

2008

Građanska akcija

Kroz akciju ciscenja komunalnog otpada u prigradskom naselju Komini, edukativne radionice i intenzivnu medijsku kampanju, projektom se adresira problem divljih deponija u Pljevljima, u cilju iznalazenja trajnog rjesenja ovog problema u gradu koji je medju najzagadenijim u Crnoj Gori.

4,000.00 €

ZELENA AGENDA MOJKOVAC (neformalna grupa) MOJKOVAC

2008

Građanska akcija

Ciscenjem i formiranjem prirodnog parka Suskovina sadnicama cetinarskog i listopadnog drveca, projektom se postojeci prostor pretvara u mjesto za odmor i rekreaciju, ne samo gradana Mojkovca nego i njegovih posjetilaca, a ujedno i okruženje koje mogu koristiti planinarska, ekoloska i izvidacka drustva.

3,990.00 €

MOST. Žabljak ŽABLJAK

2008

Građanska akcija

Organizovanim druženjima, volonterskim akcijama ljudi u selu Podgora i osnivanjem udruženja Podgorana, projektom se zeli doprinijeti sprecavanju daljeg raseljavanja stanovnistva, stimulisanje za bavljenje poljoprivredom i ocuvanje autenticnosti durmitorskog sela i obnova seoske infrastrukture, a sve u cilju ostvarivanja zajednicke vizije razvoja eko-sela Podgora. 3,970.00 €
ALFA CENTAR, Nikšić NIKŠIĆ

2008

Građanska akcija

Projektne aktivnosti su usmjerene na rjesavanje problema sa kojima se gradani Niksica suocavaju u saobracaju, uz aktivno ucesce samih gradana i zastupanje za donosenje adekvatnijih rjesenja trenutnih saobracajnih normi i usvajanje istih od strane relevantnih gradskih struktura. 4,010.00 €
Radna grupa “PRIRODNA BOGATSTVA I RESURSI”, Nikšić NIKŠIĆ

2008

Građanska akcija

Akcijama ciscenja dijela korita i obale rijeke Bistrice, edukativnim radionicama, medijskom promocijom i postavljanjem informativnih obilježja, projektom se želi doprinijeti poboljsanju uslova života, razvoju ekoloske svijesti, poboljsanju biodiverziteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. 3,778.00 €