fbpx
ORGANIZACIJA MJESTO GODINA PROGRAM OPIS PROJEKTA DONACIJA
Zračak nade, Udruženje roditelja djece & omladine sa teškoćama u razvoju, Pljevlja PLJEVLJA 2005 Socijalna tranzicija Unapredenje kvaliteta života djece sa teskocama u razvoju i njihovih roditelja kroz rad Dnevnog centra; socijalizacija i integracija u drustvenu sredinu. 2,500.00 €
HUMANITARAC, Nikšić NIKŠIĆ 2005 Socijalna tranzicija Socijalna, pravna i tehnicka pomoc porodicama izbjeglih i interno raseljenih lica, smjestenim u Kolektivnom Centru «Trudbenik« u Niksicu, kako bi se osnažile i trajno rijesile sopstveni status. 7,848.00 €
SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA, Nikšić NIKŠIĆ 2005 Socijalna tranzicija Osnaživanje djevojaka/žena sa seoskog podrucja Niksica u cilju drustvenog angažovanja u rjesavanju problema, kroz podizanje nivoa znanja o ženskim ljudskim pravima i porodicnom nasilju, i podizanje svijesti drustvene zajednice o problemima žena sa seoskog podrucja. 7,900.00 €
KORACI, Pljevlja PLJEVLJA 2006 Socijalna tranzicija Izgradnja objekta za smještaj konja, koje će osobe sa invaliditetom koristiti za terapijsko jahanje (tzv. hipoterapija). 7,900.00 €
UDRUŽENJE PARAPLEGICARA, Bijelo Polje BIJELO POLJE 2006 Socijalna tranzicija Rekonstrukcija i adaptacija prostora koji je Udruženje paraplegičara dobilo od Opštine Bijelo Polje na korišćenje. 8,000.00 €
UDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA OMETENIM U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU, Nikšić NIKŠIĆ 2006 Socijalna tranzicija Osnaživanje i edukacija roditelja djece sa smetnjama u razvoju kroz organizovanje radionica vodenih od strane strucnjaka, tribine i predavanja. 6,800.00 €
ADP-ZID (Asocijacija za demokratski prosperitet), Podgorica PODGORICA 2006 Socijalna tranzicija Organizovanje javne kampanje, treninga i volonterskih omladinskih kampova Plavu, Kolasinu i Danilovgradu, sa ciljem poboljsanja kvaliteta života starih osoba i skretanja pažnje javnosti na probleme i potrebe starih. 7,900.00 €
SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA, Bijelo Polje BIJELO POLJE 2006 Socijalna tranzicija Mijenjanje svijesti o porodicnom nasilju i promocija mehanizama moguce zastite, ukazivanje na posledice nasilja po zdravlje žena i djece, kao i podizanje zdravstvene kulture žena. 7,625.00 €
ŽENE ZA BOLJE SJUTRA, Bijelo Polje BIJELO POLJE 2006 Socijalna tranzicija Osnaživanje mladih iz socijalno marginalizovanih grupa, putem edukacije iz oblasti informatike i psiholoskih radionica, sa ciljem podizanja nivoa svijesti mladih o sopstvenim kapacitetima, jacanja licnosti i ekonomskog osnaživanja. 8,000.00 €
RAZVITAK Udruženje roditelja djece i omladine sa teskocama u razvoju, Cetinje CETINJE 2006 Socijalna tranzicija Nabavka opreme za fizikalnu terapiju za djecu sa invaliditetom u cilju obezbedjivanja uslova za fizioterapeutski rad i poboljsanja zdravstvenog stanja djece. 3,610.00 €
ANIMA, Kotor KOTOR 2007 Socijalna tranzicija Edukacija za adolescentkinje na temu ravnopravnosti polova, seksualnosti i reproduktivnog zdravlja kroz savjetovaliste, tribine, radio emisije. 10,900.00 €
UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM, Podgorica PODGORICA 2007 Socijalna tranzicija Osnaživanje mladih sa hendikepom za preuzimanje aktivne uloge u svom i životu drustva, kroz psiho-socijalnu i pravnu podrsku i niz edukativnih radionica. 14,826.00 €
VIVA VITA, Pljevlja PLJEVLJA 2007 Socijalna tranzicija Pomoc starim licima koji žive u planinskim selima, kroz kucne posjete od strane edukovanih mladih volontera i aktivistkinja organizacije, kao i putem serijala televizijskih emisija. 11,575.00 €
ZRACAK NADE Udruženje roditelja djece i omladine sa teskocama u razvoju, Pljevlja PLJEVLJA 2007 Socijalna tranzicija Unapredenje kvaliteta života djece sa teskocama u razvoju i njihovih roditelja kroz rad Dnevnog centra uz angažman strucnih lica (logoped, fizioterapeut, psiholog); socijalizacija i integracija u drustvenu sredinu. 15,000.00 €
POVJERENJE, Bar BAR 2007 Socijalna tranzicija Unapredjenje kvaliteta života starih lica kroz aktivnosti Dnevnog centra Povjerenje i putem kucnih posjeta, sa ciljem uticanja na poboljsanje zdravstvenog stanja i psiho-socijalnih uslova života starih. 14,850.00 €
CAZAS – Drustvo za borbu protiv side, Podgorica PODGORICA 2007 Socijalna tranzicija Psihosocijalna podrska osobama sa HIV/AIDS-om (psiholoska pomoc, grupe samopodrske, pravna pomoc). 8,525.00 €