fbpx

Podržani projekti tokom 2023. u okviru programa Podržani = Osnaženi

Tokom 2023.godine, u okviru tri grant šeme programa Podržani = Osnaženi, dodijeljena je finansijska podrška za 36 projekata.

Po grant-šemama, u okviru programa “Zajednica u akciji”, podržano je 18 projekata organizacija građanskog društva i neformalnih grupa građana u ukupnom iznosu od 79,767 eur.

Dva poziva za grant šemu “Aktivno učeše” rezultirala su podrškom za 12 projekata čija je vrijednost 153,232 eura.

Projektna podrška za planirani jedan poziv za grant šemu “Javno zastupanje” dodijeljena je za 6 projekata, a njihova ukupna suma iznosi 142,721 eur.

Iznos podrške kroz sve tri grant šeme iznosi 375,720 eur.

Spisak svih projekata koji su dobili podršku nalazi se  OVDJE .