fbpx

PODRŽANI = OSNAŽENI

 

Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa zakladom za razvoj zajednice Slagalica iz Hrvatske, vodeći se istim vrijednostima i principima djelovanja,  realizuju program pod nazivom Podržani = Osnaženi, koji finansira Evropska Unija.  Zajednički pristup fokusiran je na rad sa lokalnim organizacijama i podršku njihovim inicijativama već više od 15 godina. Osim pružanja finansijske podrške, obije fondacije ulažu napore u izgradnju znanja i vještina malih organizacija, podržavajući njihovo umrežavanje i zajedničke akcije.

Program je osmišljen kao odgovor na nedostatke u demokratskim kapacitetima crnogorskog društva, sistemima odgovornosti, kao i reakcija na stagnaciju političkog, ekonomskog i društvenog razvoja. Program obuhvata: razvoj kapaciteta, aktivnosti dijeljenja znanja, učenja kroz učešće u konkretnim akcijama, pristupa koji jača građansko društvo da stvori snažne veze sa građanima i za građane kroz uključivanje u procese javnih politika, uključujući marginalizovane grupe i manje razvijene zajednice.

Finansijska komponenta programa Podržani = Osnaženi  obuhvata tri šeme podrške,  pruža ciljanu podršku organizacijama koje imaju manje znanja i vještina, za njihov organizacioni razvoj i finansijsku održivost, kao i za jačanje odnosa sa građanima. Ovakva podrška omogućava organizacijama građanskog društva da djelotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama.

Kroz odgovarajuće obuke namijenjene organizacijama i prilike da definišu svoje strategije javnog zagovaranja i sprovedu aktivnosti koje uključuju veliki broj građana, program će doprinijeti većem uticaju građana na procese donošenja odluka i javnih politika.

Cilj programa:

            Civilno društvo i aktivno građanstvo osnaženi da promovišu transparentno i participativno upravljanje, demokratske reforme, jačaju ekonomski i društveni razvoj Crne Gore, u skladu sa procesom integracije u Evropsku uniju.

Specifični ciljevi:

  • Male organizacije osnažene da djelotvorno zagovaraju proces reformi.
  • Ojačano građansko učešće i inicijative u zajednici u promovisanju transparentnog, inkluzivnog i participativnog upravljanja.

Jedan od segmenata programa usmjeren je na uključivanje novoosnovanih organizacija i neformalnih grupa kroz učešće na interaktivnim informativnim sesijama, radionicama i konsultacijama za potencijalne aplikante, kako bi se odgovorilo na nedovoljnu vidljivost i pristup lokalnim organizacijama građanskog društva u manje razvijenim područjima.

~~~~~~~~~~~~

Finansijska podrška

Ukupna vrijednost programa Podržani = Osnaženi  je 1.197.759 EUR, od čega je iznos koji je obezbijeđen od Evropske unije 1.000.000 EUR.  Finansijska komponenta programa opredijeljena za podršku projektima iznosi 840.000 EUR, a obuhvata tri grant šeme: a) Zajednica u akciji;  b) Aktivno učešće;  c) Javno zastupanje

Svrha podrške je povećanje kapaciteta i zagovaračke uloge građanskog društva i njihovog aktivnog uključenja u reformske procese u različitim tematskim oblastima, posebno onima koje se odnose na prioritete integracije u EU.  S tim u vezi, tematske oblasti su: dobro upravljanje, upravljanje javnim finansijama, oblasti vezane za životnu sredinu i klimatske promjene, ekonomske i socijalne politike, ruralni razvoj i poljoprivreda.

Zajednica u akciji – za inicijative koje zahtijevaju pravovremeni ili neodložni odgovor na direktne izazove i na trenutne mogućnosti, da se utiče na javno mnjenje i demokratski proces kroz različite oblike javnih akcija. Cilj poziva Zajednica u akciji je jačanje građanskog učešća kroz podršku inicijativama u zajednici koje promovišu inkluzivno upravljanje i ekonomski i društveni razvoj. Poziv je namijenjen lokalnim organizacijama građanskog društva i neformalnim grupama.

Ukupan fond za ovaj poziv je 240.000 EUR, a trajanje projekta od 1 do 3 mjeseca.

Aktivno učešće – za inicijative koje se bave dobrim upravljanjem, primjenom inovativnih metoda građanskog učešća, razvoj društvenog kapitala uključujući nove pristupe osnaživanju ranjivih grupa.

Cilj poziva Aktivno učešće je jačanje organizacija građnskog društva u promovisanju transparentnog i participativnog upravljanja. Prioritet će imati projekti usmjereni na uvođenje inovativnih servisa na lokalnom nivou.

Ukupan fond za ovaj poziv iznosi 300.000 EUR, a projekti će trajati od 6 do 12 mjeseci.

Javno zastupanje – za inicijative organizacija koje targetiraju manje razvijena i siromašna područja, organizacije koje rade sa socijalno isključenim i marginalizovanim ciljnim grupama.

Cilj poziva Javno zastupanje je jačanje malih organizacija građanskog društva da budu efikasni zagovornici reformskog procesa u lokalnim zajednicama, kroz aktivno učešće u procesu donošenja odluka i kreiranja politika na lokalnom niovu kroz zagovaračke aktivnosti,  uz uključivanje građana u sve faze procesa zagovaranja.

Ukupan fond za ovaj poziv iznosi 300.000 EUR, a trajanje projekta  od 12 do 15 mjeseci.

Programom Podržani = Osnaženi predviđena su dva foruma i online tematski klasteri u okviru kojih će podržane organizacije biti u prilici da, sa kolegama iz Hrvatske, razmjene iskustva tokom implementacije srodnih projekata, kao i za kreiranje novih mreža za snažnije djelovanje.

Rezultati cjelokupnog programa, biće predstavljeni kroz Promotivnu kampanju sa ciljem promocije podržanih projekata i ostvarenih rezultata. Fokus kampanje je na afirmaciji građanskog angažmana i proaktivnog građanskog društva u promovisanju participativne demokratije i artikulisanju potreba i briga građana naročito u manjim zajednicama.