fbpx

Program Socijalna tranzicija (program nije aktivan)

U saradnji sa Kooperativom holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu (Cooperating Netherlands Foundations for Central andEastern Europe – CNF CEE), 2008. je pokrenut program za podršku procesu socijalne tranzicije u Crnoj Gori. Naša pomoć je bila usmjerena na neprofitne organizacije koje se bave pitanjima socijalne brige i žele da doprinesu mijenjanju socijalnog sistema i prelasku na savremene metode prevencije i djelovanja. Ovim programom su organizacije bile ohrabrene da ponude kreativna i inovativna rješenja, uzevši u obzir stanje u postojećem socijalnom sistemu i kapacitet državnih institucija.

U programu su učestvovale organizacije koje predlažu nove metode u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, posebno ako su sami korisnici uključeni u sprovođenje tretmana i usluga (npr. obuka roditelja djece sa teškoćama u razvoju/sa invaliditetom da samostalno rade sa svojom djecom). Posebno je podsticano uključivanje volontera/ki u nove programe i povezivanje institucija, lokalnih vlasti i privatnog sektora.

Finansijska podrška tokom trajanja ovog programa iznosi preko pola miliona eura (572.889,00 €) kroz podrsku realizaciji 41 projekta.

Program je sprovođen od februara 2008. do aprila 2012. godine i trenutno nije aktivan.

Citaj vise>>>>>