fbpx

PLATFORMA ZA DRUŠTVENI AKTIVIZAM: “Za veću vidljivost akcija građanskog društva”

Jedinstvena platforma, na kojoj su objedinjene aktivnosti velikog broja organizacija civilnog sektora, ali i pojedinaca, građana koji su u zajednici prepoznati kao aktivisti, od danas je dostupna na adresi aktivizam.me.

Ciljevi platforme su veća vidljivost akcija građanskog društva, bolje povezivanje organizacija i pojedinaca koji žele da stvore bolje društvo, a samim tim i snažnije djelovanje za opšte dobro.

Platforma je razvijena u okviru projekta “De facto razvoj: podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva” koji sprovodi Fond za aktivno građanstvo (fAKT), uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

“Znam da je u Crnoj Gori registrovano na hiljade nevladinih organizacija. Ipak, tek sam radeći na razvoju ove ideje shvatila koliko je malih organizacija i pojedinaca koji rade sjajne stvari od značaja za zajednicu, ali njihove aktivnosti praktično su nevidljive. Vjerujem da će aktivizam.me to promijeniti i da će i najmanja akcija postati vidljivija”, kazala je tokom predstavljanja platforme novinarka i aktivistkinja Damira Kalač.

Na stranici su za sada objedinjene neke od posljednjih aktivnosti organizacija koje je fAKT podržao kroz različite programe.

“Kao mlada osoba se trudim da pratim društvena dešavanja i uzimam učešće u njima. Mislim da je to prvi korak ka aktivizmu uopšte, biti upoznat sa aktuelnim dešavanjima u društvu. Takođe, ono čini preduslov za aktivno sudjelovanje u usmjeravanju društvenih tema”, rekla je tokom predstavljanja platforme Nikolina Tomović iz Studentskog radija KRŠ, gdje volontira kao urednica i spikerka.

Nikolina smatra da je volontiranje najvažniji i najiskreniji vid aktivizma i da mlade treba naročito podsticati na volontiranje i promovisati ga kao doprinos društvenoj zajednici koji joj svaki pojedinac duguje.

“Zbog toga naročito smatram da je platforma aktivizam.me važna i da na pravi način doprinosi svom cilju, da treba nastaviti u održavanju platforme i redovno obavještavati mlade o prilikama za aktivizam, postignutim ciljevima i onima koji tek predstoje”, rekla je ona.

Jugoslav Radović iz NVO “Centar za omladinsku edukaciju” vjeruje da civilni sektor predstavlja snažnu kariku demokratskog društva i da doprinosi poboljšanju uslova života u Crnoj Gori.

“Neminovno je da nas očekuje nešto duži proces digitalizacije, bržeg protoka informisanja, eksploatacija kanala digitalnog marketinga u cilju širenja potrebnih informacija, te prilagođavanje modernim tokovima komunikacije ka našim ciljnim grupama”, rekao je on.

Vjeruje i da će aktivizam.me za NVO biti i zajednički izbor kao centralno mjesto odakle će biti plasirane njihove uspješne priče.

“Aktivizam.me je sjajna stvar, kako za mlade NVO, ali i one sa velikim iskustvom, jer sada postoji jedinstvena platforma na kojoj se mogu plasirati svi naši sadržaji, ali i informisati ciljne grupe u Crnoj Gori”, kazao je Jugoslav. Aktivizam.me je dostupan i na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram.