fbpx

Pitanje prostora ključno za omladinski aktivizam

U Podgorici održan Forum omladinskih organizacija

Forum omladinskih organizacija, pod nazivom „Mladi lideri = aktivni građani“ održan je 18. maja u Podgorici, u organizaciji Fonda za aktivno građanstvo uz podršku Američke ambasade. Ovaj događaj, koji je okupio 18 (osamnaest) omladinskih organizacija iz cijele Crne Gore, bila je prilika da se, osim njihovog predstavljanja, definišu i glavni problemi  kada je omladinski aktivizam u pitanju. Od akcija čišćenja, dobrovoljnog davanja krvi, organizacija kulturno-zabavnih programa, otvaranja omladinskih klubova, te značajnog doprinosa razvoju nove strategije za mlade, u „čekanju“ usvajanja Zakona za mlade, prepoznati su i neki ključni problemi sa kojima se suočavaju.

Direktorica Fonda za aktivno građanstvo, Anica Boljević, izrazila je zadovoljstvo aktivizmom i postignutim rezultatima učesnika foruma. Od 297 projekata koje je fAKT podržao do sada, u ukupnom iznosu od  1,505,752.00 EUR, 111 projekta imala su za cilj rješavanje problema sa kojima se susrijeću mladi. Boljević je istakla da je tokom prošle godine, za 22 inicijative omladinskih akcija dodijeljeno 91,107.00 EUR organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

Iako se dosta toga uradilo na polju omladinske politike, ostaju neriješeni problemi prostora, kao jedna od glavnih prepreka aktivizmu mladih.

Forum,-foto-3

Prema riječima Krsta Vukadinovića iz Uprave za mlade i sport, u Podgorici se vrlo brzo može očekivati rješenje ovog problema, jer je Omladinski centar u glavnom gradu u poslednjoj fazi otvaranja.  Vukadinović je dodao da je Crna Gora napravila još jedan značajan korak na polju regionalne saradnje i umrežavanja omladinskih organizacija, kao jedna od članica regionalne kancelarije za mlade Zapadnog Balkana, pored Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Neke od preporuka koje su izdvojene na Forumu  bile su vezane za bolje umrežavanje mladih, u vidu formalnih ili neformalnih mreža, standardizacija usluga za omladince/ke, bolja povezanost i prisutnost u medijima, te mogućnost povezivanja sa dijasporom.  Na pitanje koji su to koraci do uspješnog omladinskog aktivizma u Crnoj Gori, sve organizacije su bile saglasne da se samo zajedničkim djelovanjem mogu postići vidljivi rezultati i unaprijediti položaj mladih u Crnoj Gori.