fbpx

Panel diskusija: „Snaga aktivizma-naša priča”

Prva panel diskusija o aktivizmu i osnaživanju žena održana je danas u Američkom uglu u Podgorici. Događaj pod nazivom  „Snaga aktivizma-naša priča” organizovan je sa ciljem isticanja značaja osnaživanja žena u Crnoj Gori , kroz razgovor o tome zašto nam je potreban ženski aktivizam danas, postoji li podrška i ko treba da je pruži, koja je uloga organizacija građanskog društva, te ko su današnje aktivistkinje.

Svoje aktivističke priče sa nama su podijelile: Biljana Maslovarić, predsjednica Upravnog odbora Fonda za aktivno građanstvo, Maja Raičević, Centar za ženska prava, Podgorica; Dejana Dizdar, Građanski kreativni centar, Cetinje i Ana Rašović, potpredsjednica Unije mladih preduzetnika Crne Gore.

Jedna od šest prioritetnih tema koje su u fokusu programa, “Za jači glas organizacija građanskog društva” koji realizuje Fond za aktivno građanstvo uz  podršku Američke ambasade u Podgorici, je ekonomsko i političko osnaživanje žena. Dodatni  povod za razgovor o položaju i statusu žena u našem društvu predstavljala je i Stogodišnjica obilježavanja Međunarodnog dana žena u Crnoj Gori.

U okviru narednih pet planiranih panel diskusija koje će biti održane i u Pljevljima i na Cetinju, razgovaraćemo o temama koje su u fokusu navedenog programa, a to su: osnaživanje marginalizovanih i nerazvijenih zajednica, zaštita životne sredine i održivi razvoj, osnaživanje i društvena uključenost mladih, društveno preduzetnišvo i prevencija nasilnog ekstremizma.