fbpx

Otvoren poziv za učešće u programu podrške aktivizmu i liderstvu mladih

Ključne komponente programa

 • Dvodnevna obuka o planiranju akcije u zajednici i inkluzivnom razvoju. Tokom treninga, učesnici će imati priliku i da se sastanu sa predstavnicima Mreže za mlade, kako bi se bliže upoznali sa ciljevima, radom i planovima Mreže, i mogućnostima saradnje. Mreža je krovna organizacija mladih, odnosno savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, te saveza i unija mladih iz Crne Gore.
 • Dodjela finansijske podrške/grantova: Nakon obuke, organizacije će imati priliku da apliciraju za dodjelu sredstava za realizaciju svojih inicijativa, do iznosa od 2,500€ po grantu. Podrška će biti obezbijeđena za najmanje 7 projekata, iz ukupnog fonda koji iznosi 17,500€. Podržanim organizacijama će biti pružena i savjetodavna i mentorska podrška.
 • Nacionalna kampanja – predstavljanje i afirmisanje značaja učešća i uloge mladih u razvoju društva: u saradnji sa Mrežom za mlade i podržanim organizacijama, fAKT će sprovesti kampanju promocije i afirmacije mladih kao aktivnih građana, motivisanih za proaktivno učešće  u razvoju zajednice. U fokusu kampanje će biti konkretne akcije, i priče mladih koji su ih pokrenuli.

Kome je program namijenjen

 • Nevladinim organizacijama koje okupljaju mlade (od 15 do 25 god.);
 • Neformalnim grupama mladih (15 do 25 god.; očekuje se da najmanje petoro mladih bude aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta);
 • Mladima koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da ih podrže i urade nešto za svoju zajednicu;
 • Mladima koji imaju projektnu ideju koja će podstaći učešće većeg broja mladih.

Ko/što će imati prioritet

 • Projektne ideje koje promovišu solidarnost, inkluziju, interkulturni dijalog i razumijevanje, i zajedničko djelovanje za opšte dobro;
 • Projektne ideje koje doprinose promovisanju i jačanju uloge mladih kao nosioca društvenih promjena;
 • Organizacije/grupe koje imaju potencijal da uključe širu zajednicu: građane, lokalne institucije (uključujući i obrazovne), nevladine organizacije, privredne subjekte, medije i sl.;
 • Organizacije/grupe mladih iz manje razvijenih, kao i multietničkih sredina.

Vaša projektna ideja – naša očekivanja:

 

Kako bi bili odabrani da učestvujete u programu (za početak, u programu obuke), očekuje se:

 • Da imate jasnu ideju što želite da uradite, i da osmislite plan ključnih aktivnosti (istovremeno imajući na umu epidemiološku situaciju);
 • Da vaša ideja uključuje korišćenje potencijala i resursa lokalne zajednice;
 • Da ima određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta;
 • Da ima okvirnu projekciju troškova/budžeta;
 • Da ispunjava gore navedene kriterijume za učešće;
 • i da je predata prije isteka roka za prijavljivanjeJ

Prijavljivanje i naredni koraci:

@Rok za prijavu: 15. mart 2021. (do 16h)

 

 • Da bi konkurisali za učešće u programu, potrebno je da popunite prijavni formular, koji možete naći na našem web sajtu faktcg.org ili na zahtjev dobiti e-mailom od osoblja fAKT-a;
 • Popunjen prijavni formular pošaljite mejlom na: fond@faktcg.org
 • Najkasnije 7 dana nakon zatvaranja konkursa, objavićemo koje su projektne ideja prošle prvi krug selekcije;
 • Ukoliko je među njima i vaša, bićete pozvani na obuku/trening, koji će biti organizovan krajem marta ili početkom aprila;
 • Nakon treninga ćete moći da aplicirate sa razrađenim prijedlogom projekta;
 • Projektni Odbor, u svojstvu komisije za dodjelu sredstava, će odabrati najmanje 7 najboljih projekata koji će biti finansirani;
 • Predviđeno je da se podržani projekti realizuju najkasnije do kraja novembra;
 • Podržane organizacije će imati priliku i da učestvuju u kampanji promocije i afirmacije mladih kao aktivnih građana.

Programska ograničenja – što se ne podržava:

 • Projekti pojedinaca, nevladinih organizacija koje ne okupljaju mlade, kao ni projekti političkih partija i javnih institucija;
 • Humanitarna pomoć i/ili kupovina dobara u cilju njihove podjele;
 • Rekonstrukcija/uređenje/adaptacija objekata i javnih prostora, osim građevinskih radova manjih razmera, koji će doprinijeti aktivnom uključivanju zajednice u vašu inicijativu;
 • Organizacije koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje;
 • Organizacije čiji se projekti ne uklapaju u ciljeve i programska opredjeljenja Fonda za aktivno građanstvo.

Za dodatne informacije i pojašnjenja, možete se obratiti programskom timu fAKT-a, putem telefona 020/665-600, ili gore navedene e-mail adrese.

Poziv za učešće u programu VRIJEME JE ZA MLADE! – PREUZMITE OVDJE

Prijavni formular – Vrijeme je za mlade PREUZMITE OVDJE

 

Želimo vam uspješno prijavljivanje!