fbpx

PRODUŽEN KONKURS ZA NAGRADU ZA FILANTROPIJU

Fond za aktivno građanstvo, u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore i uz podršku Fonda braće Rokfeler i Fondacije „Ćano Koprivica“, otvara godišnji

                KONKURS ZA NAGRADU ZA FILANTROPIJU

 

Cilj konkursa je da prepozna i javno istakne pojedince, iseljenička udruženja, privredna društva, medije, institucije i organizacije civilnog društva, koji svojom materijalnom i finansijskom podrškom daju primjer drugima, i postavljaju standarde kojima treba težiti kada je u pitanju ulaganje u opšte dobro i izgradnja građanskog društva. Istovremeno, želimo da podstaknemo razvoj vrijednosti kao što su solidarnost, humanost i filantropija.

Nagrada se dodjeljuje u sljedećim kategorijama:

  • za individualni doprinos
  • za doprinos dijaspore
  • za doprinos na nacionalnom nivou (za privredna društva)
  • za doprinos lokalnoj zajednici (za privredna društva)

Pored glavnih nagrada, konkurs je otvoren i za nekoliko specijalnih priznanja:

  • specijalno priznanje za građanski doprinos opštem dobru
  • specijalno priznanje za mlade filantrope
  • specijalno priznanje za medijski doprinos

 Novi rok za prijem nominacija: 30. novembar 2023.

 

KO PODNOSI NOMINACIJE:

  • Svi zainteresovani građani/ke (pojedinci/ke), iseljenička udruženja, privredna društva, organizacije civilnog društva, mediji, institucije.
  • Mogućnost samokandidovanja imaju privredna društva, mediji i iseljenička udruženja.
  •  Pojedinci i organizacije građanskog društva (uključujući nevladine organizacije) nemaju mogućnost samokandidovanja – ne mogu predložiti sebe/svoju organizaciju.

KATEGORIJE

Za kategoriju INDIVIDUALNI DOPRINOS može se nominovati punoljetna osoba iz Crne Gore ili dijaspore, koja je ličnim angažmanom (dobrotvorne aktivnosti, materijalne donacije, volonterizam i sl.), bilo na nivou lokalne zajednice ili društva, doprinijela rješavanju problema i unapređenju kvaliteta života. Prednost imaju osobe čija je podrška dugoročna, i obuhvata veći broj korisnika.

Za nagradu za DOPRINOS DIJASPORE mogu se nominovati iseljenička udruženja koja su svojim ulaganjem (materijalnim i/ili nematerijalnim) podržala razvoj lokalnih zajednica u Crnoj Gori, ili organizovala filantropske aktivnosti na nivou države.

Za nagradu za DOPRINOS NA NACIONALNOM NIVOU mogu se nominovati privredna društva koja posluju u Crnoj Gori, koja imaju razvijenu strategiju korporativnog davanja, odnosno koja podržavaju projekte od opšteg interesa na nacionalnom nivou, čije su filantropske aktivnosti promišljene i usmjerene na potrebe društva. U ovu kategoriju spadaju sva davanja (materijalna i/ili nematerijalna) koja imaju dugoročan karakter (nijesu jednokratna donacija) i imaju širi društveni značaj, bilo ulaganjem u određenu ciljnu grupu, bilo ulaganjem u širu zajednicu.

Za kategoriju DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI mogu se nominovati privredna društva koja posluju u Crnoj Gori, koja su svojim ulaganjem (materijalnim i/ili nematerijalnim) podržala razvoj lokalne zajednice.

Za kategoriju specijalno priznanje za GRAĐANSKI DOPRINOS opštem dobru mogu se nominovati pojedinci, grupe građana/ki, nevladine organizacije, institucije, koji su pokrenuli akciju/e od opšteg dobra, i podstakli uključivanje velikog broja građana/ki.

Od ove godine, uvedeno je i specijalno priznanje za MLADI FILANTROPI, koje se dodjeljuje osobi ili grupi mladih ljudi starosti od 15 do 30 godina, koji su svojim filantropskim akcijama inspirisali neku pozitivnu promjenu i pokrenuli svoje vršnjake i širu zajednicu da zajedno učine nešto za opšte dobro. U obzir za nagrađivanje dolazi širok spektar inicijativa – od doniranja i pokretanja akcija za prikupljanje sredstava za određeni cilj, do volonterskih aktivnosti koje unapređuju život svih generacija u zajednici. Prednost pri nagrađivanju će imati mladi koji su ovakve inicijative pokretali više puta, ili je njihov obim doprinio rješavanju nekog značajnog društvenog pitanja na duži rok.

Za specijalno priznanje za MEDJISKI DOPRINOS  mogu se nominovati novinari/urednici, medijski timovi i sami mediji, koji su organizacijom filantropskih aktivnosti i/ili promocijom istih, doprinijeli razvoju i promociji solidarnosti, humanosti i filantropije u zemlji

NAČIN PRIJAVE/NOMINOVANJA:

Prijavni formulari su linkovani u nazivu kategorija ili ih možete zatražiti putem mejla  fond@faktcg.org . Za više informacija možete se obratiti i osoblju fondacije, putem iste mejl adrese.

DODJELA NAGRADA:

ISKRA se tradicionalno dodjeljuje u Kraljevskom pozorištu „Zetski dom” na Cetinju; svečanost će biti organizovana  u drugoj polovini januara 2024., a javnost blagovremeno obaviještena o datumu.