fbpx

Osnovana krovna organizacija mladih – Mreža za mlade Crne Gore

Zvaničan početak rada i djelovanja krovne Mreže za mlade Crne Gore, u čijem osnivanju je učestvovalo 35 omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, kao i savezi i unije mladih, obilježen je 15. septembra na Osnivačkoj skupštini u Podgorici.

Nakon više od godinu dana, tokom kojih je Inicijalni odbor radio na pripremi uslova za osnivanje ovog saveza nevladinih organizacija koje djeluju u omladinskoj politici, delegati su usvojili ključna akta za djelovanje.

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, obratila se video porukom mladima, čestitala  na formiranju mreže i naglasila: ,,Uvjeravam vas da će uspostavljanje dijaloga sa mladima biti jedan od prioriteta Delegacije tokom mog mandata, zato što je veoma bitno da se mladi uključe u procese donošenja odluka, a samim tim i proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”

 Andrijana Radović, članica Upravnog odbora je u uvodnom izlaganju kazala da moramo biti svjesni da pitanje mladih nije pitanje jedne institucije ili jedne organizacije, već pitanje svih nas, odnosno pitanje razvoja društva i zato svi moramo biti zajedno na istom putu, okupljeni oko jasnog cilja a to je jaka omladina u Crnoj Gori.

Izabrani predsjednik Upravnog odbora, Miloš Marković, je kazao da je veoma ponosan na cijeli proces, kolegijalnost, entuzijazam i međusobno uvažavanje članica organizacija Mreže: ,,Zahvaljujem se na podršci i ukazanom povjerenju. Vjerujem da će Mreža postati ključni akter u zalaganju za bolji položaj mladih u Crnoj Gori i glas mladih koji mora da se čuje.”

Direktor Direktorata za mlade pri Ministarstvu za sport i mlade, Nenad Koprivica, istakao je da su uspostavljeni svi zakonski uslovi za osnivanje ovakvog saveza i dodao: ,,Saglasan sam sa tim da pitanje mladih nije samo pitanje jednog ministarstva i da su formiranje novih mehanizama i uvezivanje sa već postojećim, uzeći u obzir Direktorat i Savjet za mlade u institucionalnom smislu i nacionalnu strategiju za mlade kao pravni okvir, ključni u narednom periodu. Ministarstvo svakako možete smatrati velikim partnerom.”

Ispred Fonda za aktivno građansto, direktorica Anica Maja Boljević, čestitala je delegatima na istrajnosti u formiranju Mreže: ,,Možda vi to još ne znate, ali moram da kažem da prisustvujemo istorijskom događaju, koliko god to neskromno zvučalo, a koji će u mnogome poboljšati položaj mladih i dati priliku za njihovu saradnju i povezivanje.”

U okviru online panel diskusije, koja je organizovana drugog dana skupštinskog zasijedanja, govorilo se o regionalnoj saradnji krovnih organizacija. Online putem su se delegatima i gostima svečanog dijela sjednice obratili predstavnici krovnih organizacija mladih iz regiona Krovna organizacija mladih Srbije, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Mreža mladih Hrvatske.

Osnivanje Mreže za mlade Crne Gore finansijski je podržano u okviru programa “De facto razvoj: podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva”, koji sprovodi Fond za aktivno građanstvo, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.