fbpx

Organizacija: „Preporod” – Organizacija za borbu protiv bolesti zavisnosti, Nikšić

Projekat: “Most” (2008)

Nasuprot svih očekivanja, Jovan i grupa posvećenih mladih ljudi okupili su se u Preporod-u i uspjeli su u manje od četiri godine promijeniti cijelu ideju borbe protiv zavisnosti – ne samo u Nikšiću, nego i u sistemu socijalne zaštite u Crnoj Gori .

Kada je Preporod podnio prvi prijedlog projekta, tražili su samo 4.360 eura radi pružanja individualnog savjetovanja za zavisnike i njihove porodice i organizuju tri javna okupljanja da otvore dijalog u zajednici o zlouporabi droga.

Za godinu i po dana, volonteri Preporoda posjetili su sva mjesta u Nikšiću gdje se zavisnici obično okupljaju i dijelili letke i flajere sa osnovnim podacima o svojoj organizaciji i namjerama. Imali su blizu 200 savjetovanja sa 37 zavisnika i članova 33 porodice. Organizovali su javna okupljanja sa više od 170 prisutnih ljudi i imali brojne nastupe na medijima. Rezultati su bili zadivljujući: 21 od 37 korisnika su uvršteni u program rehabilitacije do kraja projekta, dok su drugi bili na čekanju za upis. Samo je mali procenat njih odustao. Osim toga, Institut za javno zdravlje Crne Gore pozvao je Preporod da bude član radne grupe o Strategiji za borbu protiv zavisnosti (2007 – 2012).

Oni su zatim ponovo aplicirali (projekat „Most”) za veći iznos želeći da dođu do što više potencijalnih korisnika, ne samo u Nikšiću, već i u još 7 gradova. Pažljivo promovišući posjete u svakom gradu uz dijeljenje letaka, učešću u TV i radio emisijama i novinama tražili su potencijalne korisnike na autobuskim i željezničkim stanicama, koncertima, barovima i kafićima. Njihov pristup se čini jednostavnim, ali zahtijeva veliku predanost, upornost i nadasve razumijevanje problema. Kao što Jovan kaže: “Niko, osim onih koji su bili zavisnici ne može razgovarati sa zavisnikom, niko osim onih koji su bili u toj koži”.

Svaki kontakt je razgovor, svaki traje nekoliko sati, svaki služi da se uspostavi odnos povjerenja, ali ne dopuštajući zavisniku da to zloupotrijebi. I svako ima samo jedan cilj: uvjeriti zavisnika da počne sa rehabilitacijom. Do kraja projekta, kontaktirano je nekih 90 osoba zavisnika – i svi su ostali korisnici Preporod-a. Put do rehabilitacije nije ni lak ni kratak.

Divljenje je prvo što pomislite kada ljudi govore o Jovanu Bulajiću i Preporodu, organizaciji koja se bori protiv bolesti zavisnosti. Zavisnici – grupacija koja ranije nije bila adekvatno prepoznata od strane sistema socijalne zaštite – takođe je ‘poznata’ među socijalnim radnicima kao jedna od onih sa kojima je najteže raditi. Posljedice zavisnosti su razarajuće: ne samo za same zavisnike, njihovo zdravlje i normalan život, već i za porodice, prijatelje i zajednicu – nasilje, kriminal i prostitucija su najčešći “pratioci” problema zavisnosti. Osim toga, česti ‘recidivi’ dodatno obeshrabruju i korisnike i one koji rade sa njima.

Preporod je najbolji primjer kako doći do novih korisničkih grupa, i postaviti na ih mapi sistema socijalne zaštite, izraditi nove usluge, počevši od male podrške do veće podrške i pružanje saradnje na svim poljima, uključujući i projektovanje nove strategije za borbu protiv ovog teškog problema.