fbpx

Održana obuka kroz program Podrške društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju

Fond za aktivno građanstvo – fAKT organizovao je proteklog vikenda (30-31. mart 2012) dvodnevni trening za organizacije civilnog društva kroz program Podrška društvenoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, koji se realizuje uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Vlade Crne Gore i Kooperative holandskih fondacija za centralno-istočnu Evropu (CNF CEE).

Fokus programa je vršnjačka volonterska podrška ranjivim grupama, prevashodno djeci sa smetnjama u razvoju i mladima sa invaliditetom. Program je namijenjen prvenstveno roditeljskim udruzenjima djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, i organizacijama osoba sa invaliditetom.

Obuku je prošlo 12 organizacija sa ciljem jačanja kapaciteta za uspostavljanje i razvoj inkluzivnih servisa podrške djeci sa smetnjama u razvoju i upoznavanja sa servisom vršnjačke volonterske podrške.

12 organizacija: Psihološki centar ABC (Nikšić), Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama (Rožaje), Udruženje mladih sa hendikepom (Nikšić), Evropski dom (Tivat), Udruženje osoba oštećenog sluha Lijep gest (Tivat), UZDP (Nikšić), Udruženje gluvih i nagluvih ‘Svjetlost’ (Pljevlja), Morakovo (Nikšić), Sunčev zrak (Herceg Novi),  Istok (Nikšić), Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju (Ulcinj), Inkluzija (Pljevlja), imalo je priliku da sazna više o konceptima metoda podrške djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i kako da uspješno primijeni model vršnjačke volonterske podrške za ovu ciljnu grupu.

Od 12 organizacija, koje su prošle obuku, šest će biti finansijski podržane da ovaj model primijene u svojim lokalnim zajednicama.