fbpx

Održan trening za mlade

Trodnevni trening na temu „Omladinski aktivizam i planiranje akcije“, održan je od 20-22 oktobra u Podgorici, u okviru programa podrške Aktivizmu i društvenom angažovanju mladih. Od 42 organizacije, koje su se putem projektnih ideja prijavile za učešće u programu, 16 organizacija/grupa mladih je odabrano za dalje učešće. Tokom treninga, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa relevantnim zakonskim i institucionalnim okvirom i omladinskim politikama, koje im je predstavio Krsto Vukadinović, ispred Direktorata za mlade – Ministarstvo sporta Crne Gore, kao i da unaprede znanja i vještine za razvoj i implementaciju projektnih ideja u konkretne prijedloge projekata.

U narednih 10 dana, organizacije razvijaju svoje ideje u projektne prijedloge, sa kojima apliciraju za finansijsku podršku. Nakon isteka roka za dostavljanje aplikacija, Komisija za dodjelu grantova, donijeće odluku koje organizacije/grupe će biti podržane.

Programom je predviđena dodjela ukupno 15,000€  za realizaciju projekata: od minimalnih 1,500€ do maksimalnih 3.000€ po projektu.