fbpx

Održan forum “Za jači glas organizacija građanskog društva”

Danas je u Podgorici održan Forum organizacija građanskog društva sa ciljem osnaživanja dijaloga između različitih društvenih aktera na temu jačanja uticaja organizacija građanskog društva.

Otvarajući Forum, na kojem je bilo prisutno preko 40 predstavnika građanskog društva i institucija, direktorica Fonda za aktivno građanstvo Anica Maja Boljević je istakla važnost podrške ali i uspješnost postignutih rezultata 16 projekata,podržanih kroz ovaj program”Realizacijom 16 projekata,obuhvaćeno je preko 2.480 direktnih korisnika,realizovano 204 javna događaja, a publikovano 54 “proizvoda”.

Ambasadorka SAD Džudi Rajzing Rajnke, izrazila je zadovoljstvo ostvarenim partnerstvom sa Fondom za aktivno građanstvo,koji su ogromnim trudom i posvećenim radom doprinijeli postizanju cilja zajedničkog projekta-podršci organizacijama građanskog društva

– Ovakvi programi koji dopiru do organizacija koje djeluju na lokalnom nivou,su veoma važni jer omogućavaju da se glas građana bolje i jače čuje, a ujedno i da se jačaju veze između institucija i organizacija,sa zajedničkim ciljem koji vodi poboljšanju kvaliteta života svih građana – zaključila je Rajzing Rajnke.

Direktorica Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje NVO, Marija Hajduković, izrazila je zadovoljstvo saradnjom sa civilnim sektorom ali i rezultatima koje su organizacije postigle uz uvjerenje da će veza između civilnog sektora i institucija biti još jača,sa ciljem zajedničkog djelovanja i međusobne saradnje.

Forum “Za jači glas organizacija građanskog društva” završna je aktivnost istoimenog programa,u čijem fokusu je bila finansijska podrška za 16 projekata organizacija građanskog društva u iznosu 140.000$.