fbpx

fAKT: Održan Forum omladinskih organizacija

Omladinski forum pod nazivom „Koraci ka uspješnom aktivizmu mladih“, u organizaciji Fonda za aktivno građanstvo, u saradnji sa Ministarstvom sporta Crne Gore – Direktoratom za mlade, a uz finansijsku podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću , održan je u petak, 25.maja, u Podgorici.

Događaj, koji je okupio oko 40 učesnika,  završna je aktivnost programa „Podrška aktivizmu i društvenom angažovanju mladih“ koji je pokrenut sa ciljem poboljšanja položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove.

U uvodnom dijelu foruma, predstavljeni su programi i prilike posvećene mladima. Ispred Ministarstva sporta, Direktorata za mlade, učesnicima se obratio Krsto Vukadinović i predstavio  ključne aktivnosti sprovođenja i unapređenja politika koji se tiču mladih. On je takođe pozvao učesnike da iskoriste mogućnost otvorenog konkursa za prijedloge projekata i apliciraju sa idejama koje uključuju inovativan pristup kada su u pitanju prilike I potrebe mladih.

Jelena Miljanić, predstavnica kancelarije Ujedinjenih nacija ukazala je na značaj saradnje svih vladinih resora medjusobno, organizacija građanskog društva koje se bave mladima kao i vladinih institucija i civilnog sektora, naglasivši da je Fond za aktivno građanstvo “vezivno tkivo” godinama unazad, kada je u pitanju podrška organizacijama koje se bave mladima. Miljanić je istakla značajan pomak kada je u pitanju vladina politika za mlade kao i prilike koje su im dostupne danas, počevši od opštinskih strategija za mlade, omladinskih klubova, projektne finansijske podrške, strateških okvira i zakonske regulative.

Predstavnik Regionalne kancelarije za saradnju mladih, (RYCO) Edin Koljenović, naglasio je važnost podrške i podsticanja  građanskog aktivizma od strane Fonda za aktivno građanstvo, koji je na neki način postavio temelj kada je aktivizam u pitanju na ovim prostorima.U okviru predstavljanja  aktivnosti RYCO kancelarije, Koljenović je dodao da je u toku potpisivanje ugovora sa organizacijama koje su dobile podršku putem prvog otvorenog poziva za projekte te najavio novi konkurs početkom septembra.

U okviru  drugog dijela foruma, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa postignutim  rezulatatima omladinskih grupa. Tokom predstavljanja sedam podržanih projekata, govorilo se na razne teme koje su bile u interesu mladih; iz Podgorice, Volonterski klub Gimnazije Slobodan Škerović, opremio je prostor koji su gimnazijalci ali i njihovi vršnjaci koristili za razne aktivnosti. Debatni klub AGORA, povezao je par srednjih škola I velikim debatnim turnirom u Gimnaziji promovisaoiI ukazao na značaj debate za cjeloživotno učenje I razvoj kritičkog mišljenja ; Centar za javne politike bavio se temom krovne omladinske organizacije i unapređenja rada iste, mladi iz Župe  Nikšićke su realizovali veliki broj aktivnosti na uređenju  životne sredine, kao i edukativne radionice koje su okupile mlade sa ovog ruralnog područja. Mladi izviđači  iz Andrijevice su nam pribiližili aktivnosti svog odreda, posebno ponosni brojem novih članova organizacije. MladiCe-grupa mladih ljudi koji su u djetinjstvu liječeni od malignih bolesti, govorile su koliko je važna podrška i osnaživanje djece i mladih  liječenih od kancera da samostalno djeluju, mijenjajući predrasude prema ovoj bolesti. Volonterski klub sa Cetinja, u svoje redove uključio je nove članove i inspirisao vršnjake da  volontiranjem u zajednici “čine pravu stvar”.

Završni dio Foruma bila je prilika da se pošalju poruke  mladih, kao važnih društvenih aktera, a koje su se posebno ticale novog nacrta Zakona o mladima, čija javna rasprava je u toku.