fbpx

“Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”- konkurs za podršku projektima

Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Udruženjem roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ i Aktivnom zonom, realizuje program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji finansira Evropska unija.

Opšti cilj je jačanje kapaciteta organizacija građanskog društva da budu profesionalni, učinkoviti, odgovorni i nezavisni akteri – naročito pružalaca socijalnih usluga i omladinskih organizacija. U skladu sa tim, krajnji korisnici projekta će biti mladi i ranjive grupe, pogođene ekonomskim i socijalnim posljedicama Covid-19 pandemije u Crnoj Gori.

U okviru programa, otvoren je konkurs za podršku projektima organizacija građanskog društva koji ima dva specifična cilja:

 

  • promovisanje inovativnih pristupa najugroženijim grupama, posebno grupama pogođenim posljedicama pandemije – uključujući mlade,djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, naročito van glavnog grada, u manje razvijenim oblastima.
  • promovisanje uloge kompetentnih, transparentnih, učinkovitih i odgovornih aktera među omladinskim i organizacijama koje pružaju socijalne usluge.

 

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu iznosi €120,000, i biće ravnomjerno podijeljen u okviru dvije kategorije – obije po €60,000.

 

Iznos koji može biti dodijeljen za pojedinačni projekat će se kretati u rasponu od najmanje €5,000 do najviše €20,000.

 

Detaljne informacije nalaze se u Smjernicama za aplikante, a prijavni paket sadrži Prijavni formular i Formular za budžet.

 

Rok za dostavljenje prijedloga projekata je 1.april 2022 do 12 časova.