fbpx

Od maja škola roditeljstva

Škola roditeljstva, projekat udruženja Roditelji, čiji je cilj unaprjeđenje kvaliteta života roditelja/staratelja i djece u porodici, u smislu njihovih međusobnih odnosa, počeće sa radom u maju, u Podgorici.

Projekat udruženje Roditelji realizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom Motiv, čiji je osnivač psiholog koji će voditi Školu, Lidija Mirković.

Za projekat Škola roditeljstva udruženje Roditelji je dobilo finansijsku podršku na konkursu Fonda za aktivno građanstvo (FAKT), raspisanog u okviru projekta De facto jači koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Škola roditeljstva obuhvatiće sljedećih 10 tematskih cjelina:

1. Igra i igračke kao alat za izgradnju dječjeg svijeta;

2. Disciplina koja djeluje – nagrada ili kazna;

3. Voljeti svoju djecu – kako prenijeti takvu poruku;

4. Psihološki aspekti podučavanja vrijednostima na predškolskom uzrastu;

5. Interaktivne igre za stimulaciju razvoja;

6. Kako pripremiti dijete za polazak u školu;

7. Kako pripremiti dijete za polazak u vrtić;

8. Kako pomoći djetetu da razvije društvene vještine;

9. Dječji strahovi i šta sa njima

10. Dječje laži i kako sa njima;

Radionice će biti organizovane jednom sedmično, a odmah nakon rada u grupi, roditelji će imati priliku da individualno porazgovaraju sa psiholozima u savjetovalištu po zajednički definisanom rasporedu. Raspored radionica se može pogledati ovdje.

Svi roditelji koji budu zainteresovani da pohađaju Školu roditeljstva treba da popune poseban aplikacioni formular najkasnije do 25. aprila.

Nakon završetka radionica i na osnovu njihovog sadržaja biće pripremljena i objavljen priručnik, koji će se štampati u tiražu od hiljadu primjeraka.