fbpx

OBJAVA KONKURSA: Septembarska grant runda – program Građanska akcija

fakt-donacije1

Obavještavamo Vas da je otvoren konkurs za prijem aplikacija u okviru grant programa Građanska akcija, koji Fond za aktivno građanstvo – fAKT realizuje uz podršku Fonda braće Rokfeler.

Ovim programom se želi podstaći i podržati građanski aktivizam i angažovanje u rješavanju problema u zajednici i građansko učešće u procesima donošenja odluka. Pružajući finansijsku podršku lokalnim nevladinim i neprofitnim organizacijama, i neformalnim grupama građana/ki, fAKT želi da doprinese pozitivnoj društvenoj promjeni i izgradnji građanskog društva u Crnoj Gori sa ciljem:

  • Osnaživanja civilnog društva za društveno organizovanje i aktivizam
  • Povećanja uticaja civilnog drustva u procesima donošenja odluka

Prijavne formulare i više informacija o programu, možete naći ovdje:

• Objava konkursa (pdf)
• Prijavni formular (doc)

Za informacije se možete obratiti i osoblju kancelarije.

Maksimalni iznos granta je 3,000.00 EUR.

Rok za prijem aplikacija u ovoj grant rundi je 2. oktobar 2016.

Od osnivanja (februar 2008.) pa do septembra 2016. fAKT je putem javnih konkursa podržao 307 projekata lokalnih NVO-a i grupa građana, u ukupnom iznosu od 1,567,752.00 EUR.

Kroz program Građanska akcija u proteklom periodu je podržano 106 projekata u ukupnom iznosu od 302,174.82 EUR.

Spisak podržanih projekata u okviru januarske grant runde programa Građanska akcija možete naći na sljedećem linku.