fbpx

Objava konkursa – program Gradjanska akcija – 2016 januarska grant runda

fakt-donacije1

Obavještavamo Vas da je otvoren konkurs za prijem aplikacija u okviru grant programa Građanska akcija, koji Fond za aktivno građanstvo – fAKT realizuje uz podršku Fonda braće Rokfeler.

Ovim programom se želi podstaći i podržati građanski aktivizam i angažovanje u rješavanju problema u zajednici i građansko učešće u procesima donošenja odluka. Pružajući finansijsku podršku lokalnim nevladinim i neprofitnim organizacijama, i neformalnim grupama građana/ki, fAKT želi da doprinese pozitivnoj društvenoj promjeni i izgradnji građanskog društva u Crnoj Gori sa ciljem:

  • Osnaživanja civilnog društva za društveno organizovanje i aktivizam
  • Povećanja uticaja civilnog drustva u procesima donošenja odluka

Prijavne formulare i više informacija o programu, možete naći ovdje:

• Objava konkursa (pdf)
• Prijavni formular (doc)

Za informacije se možete obratiti i osoblju kancelarije.

Maksimalni iznos granta je 3,000.00 EUR.

Rok za prijem aplikacija u ovoj grant rundi je 12. februar 2016 (do 15:00h).

Od osnivanja (februar 2008.) pa do januara 2016. fAKT je putem javnih konkursa podržao 280 projekata lokalnih NVO-a i grupa građana, u ukupnom iznosu od 1,454,042.00 EUR.

Kroz program Građanska akcija u proteklom periodu je podržano 95 projekata u ukupnom iznosu od 278,349.00 EUR.

Spisak podržanih projekata u okviru januarske grant runde programa Građanska akcija možete naći na sljedećem linku.