fbpx

Obavještenje o rezultatima konkusa u okviru programa „Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu“

Komisija za procjenu projekata i dodjelu grantova je donijela odluku o dodjeli finansijske podrške za 11 projekata, ukupne vrijednosti 120,000€ (60,000€ po kategoriji).

Više nformacija o samim projektima, uključujući i pojedinačne iznose, će biti objavljeno nakon prvomajskih praznika.

Spisak organizacija čiji će projekti biti podržani:

                                   ► KATEGORIJA I (grantovi do 10,000€)

1.      Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica”, Budva
2.      Hyperborea, Podgorica
3.      Portret, Bar
4.      Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Oaza“, Bijelo Polje
5.      Mreža za evropske politike – MASTER, Podgorica
6.      Mreža za otvoreni dijalog, Podgorica
7.      ŠkArt, Tivat

                             ►KATEGORIJA II (grantovi do 20,000€)

1. Inicijativa mladih s invaliditetom Boke – I MI Boke, Kotor
2. Udruženje mladih preduzetnika Crne Gore
3. Centar za romske inicijative, Nikšić
4. Prima, Podgorica

Projekat „Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu“ je finansijski podržan od strane Evropske unije, u okviru programa podrške organizacijama civilnog društva, Civil Society Facility 2020.