fbpx

Osoblje fAKT-a:

Anica – Maja Boljević, izvršna direktorica
Nataša Vulikić, menadžerka finansija i administracije
Nađa Dragović, programska menadžerka
Nenad Golubović, menadžer programa podrške građanskom društvu
Anto Janković, menadžer programa filantropije

Upravni odbor fAKT-a:

Doc. dr Biljana Maslovarić, predsjednica
Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju, Filozofski fakultet Nikšić

Ana Drakić

Democracy and Governance Advisor
Chief of Party, USAID’s Civic Engagement Project (CEP) in Macedonia, East-West Management Institute

Ana Stojović-Janković
Vice-Consul, British Embassy

Predrag Vušurović
Direktor sektora prodaje, Lovćen banka , Podgorica

Svi članovi/ce Upravnog odbora rade na volonterskoj osnovi.

Komisija za dodjelu grantova u okviru programa Gradjanska akcija:

Biljana Gligorić, arh.
Programska menadžerka, NVO Expeditio, Kotor

Darko M. Ivanović
Direktor komunikacija, Građanska alijansa

Ivana Gajović
Centar za prava djeteta, Podgorica

Komisija za dodjelu grantova u okviru programa finansiranih od strane Evropske unije:

Doc. dr Biljana Maslovarić, predsjednica

Milica Kovačević
Predsjednica, Centar za demokratsku tranziciju

Aleksandra Kiković
Menadžerka programa, UNDP

Ana Stojović-Janković
Vice-Consul, British Embassy

Svi članovi/ce Komisija za dodjelu grantova rade na volonterskoj osnovi.