fbpx

Fond za aktivno građanstvo je nastao osamostaljivanjem kancelarije Balkanskog fonda za lokalne inicijative u Crnoj Gori (BCIF, http://www.bcif.org) i zvanično je registrovan početkom 2008. godine. Samo registrovanje fAKT-a je predstavljalo jedan od završnih koraka u procesu osamostaljivanja kancelarije u Crnoj Gori. Glavni motivi kojima smo se rukovodili u osnivanju samostalne fondacije proizilaze, kako iz dugoročne i strateške posvećenosti BCIF-a razvoju demokratije u Crnoj Gori, tako i iz potrebe da rad i program fondacije budu u što većoj mjeri usklađeni sa specifičnostima i potrebama društva u Crnoj Gori. Dvije fondacije ce ubuduće sarađivati, gradeći partnerske i konstruktivne odnose, a u skladu sa svojim strateškim opredeljenjem BCIF će nastaviti da pruža podršku radu fAKT-a, i kao donator i kao partner.

BCIF je svoj rad u Srbiji i Crnoj Gori počeo 1999. godine kao britanska fondacija, a 2004. je registrovan u Srbiji kao domaći fond sa ciljem da postane dugoročna podrška razvoju stabilnih i održivih lokalnih zajednica. Projekti podržani kroz programe donacija pokrivaju širok dijapazon tema i problema, a najčešće se bave pitanjima kao što su: socijalna zaštita ranjivih grupa, učešće građana/ki u procesima odlučivanja u lokalnim zajednicama, integracija marginalizovanih grupa u zajednicu i zaštita okoline. Od nastanka do kraja 2007. godine, dodijeljeno je preko 360 donacija za projekte iz Srbije i Crne Gore, u ukupnoj vrijednosti od preko milion eura.