fbpx

Fond za aktivno građanstvo (fAKT) je domaća nevladina i neprofitna grantmaking fondacija, koja podstiče građane i građanke Crne Gore da aktivno učestvuju u životu svoje zajednice i društva. Ovakav pristup je utemeljen u našem vjerovanju da je na svima nama, kao građanima, odgovornost da damo doprinos izgradnji prosperitetnog društva, počevši od učešća u rješavanju problema i pitanja sa kojima se suočavamo u sopstvenim zajednicama.

Pružajući finansijsku pomoć organizacijama civilnog društva kroz programe donacija, kao i mogućnost za učenje kroz razvojne programe, želimo da doprinesemo pozitivnoj društvenoj promjeni i razvoju demokratije u zemlji.

Misija fAKT-a

Pružajući finansijsku pomoć organizacijama civilnog društva kroz programe donacija, kao i mogućnost za učenje kroz razvojne programe, želimo da doprinesemo pozitivnoj društvenoj promjeni i razvoju demokratije u zemlji.

Šta je za nas demokratija?

Demokratiji se ‘učimo’ bilo gdje u svom okruženju: u kući, u školi, na radnom mjestu, u lokalnoj zajednici; učestvovanjem u donošenju odluka (što demokratija jeste) u svakodnevnom životu, postajemo aktivniji i odgovorniji građani svoje zajednice i svoje zemlje. Za nas je aktivni građanin/ka vrijednost: biti građanin/ka nije limitirano na pripadnost nekoj zemlji – kao građani/ke, imamo prava, ali i obaveze. Ova vrijednost nas podsjeća da su, u demokratiji, građani ti koji su rješenje naših problema.

Svrha demokratije je razvoj kapaciteta njenih građana.” (Savage, 2002)

Kako smo nastali?

Fond za aktivno građanstvo je nastao osamostaljivanjem kancelarije Balkanskog fonda za lokalne inicijative u Crnoj Gori (BCIF, http://www.bcif.orgfollow) i zvanično je registrovan početkom 2008. godine. Samo registrovanje fAKT-a je predstavljalo jedan od završnih koraka u procesu osamostaljivanja kancelarije u Crnoj Gori. Glavni motivi kojima smo se rukovodili u osnivanju samostalne fondacije proizilaze, kako iz dugoročne i strateške posvećenosti BCIF-a razvoju demokratije u Crnoj Gori, tako i iz potrebe da rad i program fondacije budu u što većoj mjeri usklađeni sa specifičnostima i potrebama društva u Crnoj Gori. Dvije fondacije ce ubuduće sarađivati, gradeći partnerske i konstruktivne odnose, a u skladu sa svojim strateškim opredeljenjem BCIF će nastaviti da pruža podršku radu fAKT-a, i kao donator i kao partner.

BCIF je svoj rad u Srbiji i Crnoj Gori počeo 1999. godine kao britanska fondacija, a 2004. je registrovan u Srbiji kao domaći fond sa ciljem da postane dugoročna podrška razvoju stabilnih i održivih lokalnih zajednica. Projekti podržani kroz programe donacija pokrivaju širok dijapazon tema i problema, a najčešće se bave pitanjima kao što su: socijalna zaštita ranjivih grupa, učešće građana/ki u procesima odlučivanja u lokalnim zajednicama, integracija marginalizovanih grupa u zajednicu i zaštita okoline. Od nastanka do kraja 2007. godine, dodijeljeno je preko 360 donacija za projekte iz Srbije i Crne Gore, u ukupnoj vrijednosti od preko milion eura.

Ko čini fAKT?

Osoblje fAKT-a: Anica – Maja Boljević, izvršna direktorica Nataša Vulikić, menadžerka finansija i administracije Nađa Dragović, programska menadžerka Nenad Golubović, menadžer programa podrške građanskom društvu Anto Janković, menadžer programa filantropije

Upravni odbor fAKT-a:

Doc. dr Biljana Maslovarić, predsjednica Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju, Filozofski fakultet Nikšić Ana Drakić Democracy and Governance Advisor Chief of Party, USAID’s Civic Engagement Project (CEP) in Macedonia, East-West Management Institute Ana Stojović-Janković Vice-Consul, British Embassy Predrag Vušurović Direktor sektora prodaje, Lovćen banka , Podgorica Svi članovi/ce Upravnog odbora rade na volonterskoj osnovi. Komisija za dodjelu grantova u okviru programa Gradjanska akcija: Biljana Gligorić, arh. Programska menadžerka, NVO Expeditio, Kotor Darko M. Ivanović Direktor komunikacija, Građanska alijansa Ivana Gajović Centar za prava djeteta, Podgorica Komisija za dodjelu grantova u okviru programa finansiranih od strane Evropske unije: Doc. dr Biljana Maslovarić, predsjednica Milica Kovačević Predsjednica, Centar za demokratsku tranziciju Aleksandra Kiković Menadžerka programa, UNDP Ana Stojović-Janković Vice-Consul, British Embassy Svi članovi/ce Komisija za dodjelu grantova rade na volonterskoj osnovi.

Anica – Maja Boljević

izvršna direktorica

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Position

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Position

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Position

Add team member description here. Remove the text if not necessary.