fbpx

NVO Eco Logic osvojio $10,000 na regionalnom takmičenju “Filantropija za zelene ideje”

green-ideas-kosovo-2015a
Četvrti regionalni forum Fonda braće Rokfeler nagradio je tri najbolje poslovne ideje sa područja Zapadnog Balkana koje su zasnovane na principima održivog razvoja. Forum je održan u Nacionalnom parku Prokletije na Kosovu u periodu od 24. jula do 26. jula 2015. Nagrade u iznosu od 10.000 američkih dolara dobili su projekti koji najviše doprinose ekonomskom razvoju lokalnih biznisa zasnovanih na inovativnosti, održivom razvoju i ekologiji, prema mišljenju nezavisnog međunarodnog žirija.

green-ideas-ngo-logic

Aleksandar Novović iz NVO Eco Logic

Prva nagrada otišla je Udruženju za lokalni razvoj Kamenica iz Niša sa idejom da ožive turističke potencijale Kameničkog visa i uspostavljanje međunarodnog ekološkog kampa za mlade “Kamp kućice na drvetu”. Ideja je predstavljena od strane Dejana Mitića. Kamp planira da ponudi različite kulturne i sportske aktivnosti na osnovu kulturnog i istorijskog naslijeđa lokalne zajednice i da uposli lokalno stanovništvo.

Druga nagrada je dodijeljena Biljani Filipovskoj iz Makedonije, koja je predstavljala Udruženje “Dobra zemlja”, za podršku koperativama malih organskih proizvođača u procesu licenciranja organske proizvodnje.

green-ideas-kosovo-2015

Aleksandar Novović iz NVO Eko Logic iz Podgorice osvojio je treću nagradu za projekat “Eko vrtovi” .

Regionalni forum za zelene ideje, u organizaciji partnera Fonda braće Rokfeler, okupio je dobitnike nacionalnih takmičenja, fondacije i udruženja iz regije, na čelu sa: Trag fondacijom iz Srbije, Forumom za građanske inicijative sa Kosova, Fondom za aktivno građanstvo iz Crne Gore, Partners Albanija iz Albanije i Udruženjem za socijalne inovacije “Arno” iz Makedonije.

green-ideas-kosovo-2015b

Učesnici iz Crne Gore sa predstavnicima fAKT-a

Pored NVO Eko Logic iz Podgorice, na Forumu su učestvovale još dvije biznis ideje iz Crne Gore: “Stara Vodenica”, projekat porodica Grdinić – Vujačić iz Mojkovca, koji je predstavio Stevan Grdinić i “Upcicling za budućnost”, projekat NVO Centar za ženska prava iz Podgorice, koji je predstavila Maja Raičević.

Tokom dva dana takmičenja, učesnici su imali priliku da predstave različite ideje: proizvodnja biljnih sapuna, uzgoj i prerada biljaka i ljekovitog bilja, proizvodnja biogasa, izgradnja prototipa za izradu peleta od drvenog otpada, ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja u porodici, organska proizvodnja jaja itd.

Učesnicima je predstavljen film o prošlogodišnjim pobjednicima, koji je pripremila Jeta Xharra iz BIRN Kosova, koja je takođe održala predavanje o najboljem načinu predstavljanja projektnih ideja.