fbpx

Nova šansa u Novom

Projekat: “Naša ID karta” (2009)

Vesna Odalovic i grupa roditelja roditelja iz Herceg Novog imali su za cilj da obezbijede punu integraciju svojoj djeci u društo kroz obrazovanje i zaposlenje, pa time i sopstvenu zaradu i interakciju sa drugim ljudima u zajednici.

Taj cilj je ostvaren upravo kroz projekat “Naša lična karta”. Iako zakon omogućava olakšice za zapošljavanje lica sa smetnjama u razvoju, u ovoj sredini gdje živi 200 njih, ni jedno nije zaposleno, a samo 13 njih je registrovano u Zavodu za zapošljavanje. Uz pomoć fAKT-a i CNF-a otvorena je mala digitalna štamparija koja je uposlila lica sa teškoćama u učenju.

Po ugledu na slične projekte u regionu, projekat je dobro pripremljen: ostvareni su kontakti sa lokalnom samoupravom koja je obezbijedila prostorije, Zavodom za zapošljavanje koji je obezbijedio plate za početni period i sa Centrom za socijalni rad koji je pažljivo odabrao prve korisnike. Medjutim, kao što je Vesna rekla: “ništa od ovoga se ne bi desilo da nije bilo fAKT-a i CNF-a koji su obezbijedili sredstva za nabavku opreme. Tek kada su ostali partneri vidjeli da imamo ovakve donatore, njihova obećanja su se realizovala”.

Projekat je dobio Specijalnu nagradu od  Zajednice opština i OEBS-a kao najbolji primjer, a Ministarstvo rada i socijalnog staranja je projekat prepoznalo kao model za slična preduzeća. Nova šansa takodje ima ambicizne planove: iako svi prihodi za sada pokrivaju troškove proizvodnje i štampanja, nadaju se da će uz jači marketing i svijest zajednice jednog dana postali održivo preduzeće sa mnogo više zaposlenih.